Centrum Kultury Podgórza znów otwarte!

Po blisko trzech miesiącach zamknięcia, z powodu epidemii koronawirusa, od 15 czerwca br. Centrum Kultury Podgórza (siedziba główna oraz wszystkie filie) ponownie otwiera drzwi dla klientów! W pierwszym etapie, zgodnie z wytycznymi władz państwowych, a także za zgodą służb sanitarnych i miasta zaczynamy od wznowienia zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych – indywidualnych oraz organizowanych w małych grupach, a także wybranych wydarzeń, z ograniczoną liczbą widzów. Wszystko odbędzie się z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa i higieny. Serdecznie zapraszamy!

W związku z epidemią koronawirusa, od 12 marca br. Centrum Kultury Podgórza było zamknięte dla klientów – nie mogliśmy organizować żadnych zajęć ani wydarzeń stacjonarnych. W ramach trzeciego etapu znoszenia restrykcji związanych z SARS-CoV-2, ogłoszonego przez władze państwowe, wprowadzono możliwość stopniowego, ograniczonego przywracania działalności domów, centrów i ośrodków kultury.

Przymusowa izolacja i konieczność zamknięcia instytucji była niezwykle trudna i dla naszych klientów, i dla nas, dlatego tak bardzo cieszymy się, że znów będziemy mogli się spotkać. Oczywiście chcielibyśmy działać tak samo intensywnie jak przed wybuchem epidemii, ale „powrót do normalności” musi się odbywać etapami. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla domów kultury, zaczynamy od wznowienia indywidualnych i organizowanych w małych grupach zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Odbędzie się to z zachowaniem reżimu sanitarnego, tzn. procedur i zaleceń w zakresie dystansu społecznego oraz higieny. Przygotowane przez nas rozwiązania w tym zakresie zostały pozytywnie ocenione przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie. Serdecznie zapraszamy  – mówi Anna Grabowska, Dyrektor Centrum Kultury Podgórza.


Informację o pozytywnej decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie  otrzymaliśmy 5 czerwca br. (piątek). Przez kolejny tydzień (8-10 czerwca) Centrum Kultury Podgórza będzie jeszcze zamknięte dla gości – to czas potrzebny na organizacyjne przygotowanie się do pracy w trybie zaostrzonego reżimu sanitarnego, a także uruchomienie zapisów online na zajęcia planowane na czerwiec oraz okres wakacyjny. Dla klientów Centrum będzie otwarte od 15 czerwca.

Ograniczona liczba uczestników i dodatkowe zabezpieczenia

W pierwszym etapie wznawiania działalności Centrum Kultury Podgórza (czerwiec 2020) uruchamiamy indywidualne oraz organizowane w małych grupach zajęcia stacjonarne dla dzieci, młodzieży i dorosłych – z wyłączeniem seniorów, tj. osób powyżej 60. roku życia. Maksymalna liczba osób mogących jednocześnie przebywać w każdej z sal zajęciowych została określona indywidualnie dla każdego z pomieszczeń tak, by zapewnić uczestnikom możliwość zachowania bezpiecznego dystansu od siebie nawzajem. Część zajęć będzie organizowana na świeżym powietrzu – na terenach przylegających i zarządzanych przez Centrum Kultury Podgórza, z zachowaniem następujących procedur:


W kolejnym okresie (lipiec-sierpień 2020) organizowane będą zajęcia wakacyjne dla dzieci, w małych grupach. Aby uniknąć przemieszczania się autokarami lub komunikacją miejską, będą one prowadzone wyłącznie stacjonarnie oraz na terenach zielonych, w pobliżu budynków Centrum Kultury Podgórza. Na czas odbywania się zajęć place zabaw przylegające do obiektów będą dostępne tylko dla ich uczestników. Dzieci z objawami przeziębienia nie będą przyjmowane na letnie zajęcia. Z uwagi na fakt, że seniorzy znajdują się w grupie najwyższego ryzyka, wznowienie zajęć adresowanych do tej grupy wiekowej planowane jest w trzecim etapie – od września 2020.

Wszystkie zajęcia będą organizowane z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa. Każdy prowadzący będzie zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, potwierdzającego m.in. brak objawów COVID-19 lub kontaktu z osobą zarażoną w ciągu ostatnich 24 godzin oraz do noszenia przyłbicy w czasie trwania zajęć. Podobne oświadczenie będą musieli wypełnić uczestnicy (w przypadku dzieci ich opiekunowie prawni). Dodatkowo, w każdej z jednostek Centrum Kultury Podgórza będzie dostępny termometr bezdotykowy do mierzenia temperatury w sytuacjach budzących wątpliwości co do stanu zdrowia uczestnika. Czasowo nie będzie można korzystać z szatni. W trosce o bezpieczeństwo klientów zostaną również wyłączone suszarki do rąk, znajdujące się w toaletach, a także dotykowe urządzenia multimedialne zlokalizowane na korytarzach.

Mniej osób na widowni i obowiązkowa maseczka

Szczególny reżim sanitarny będzie również stosowany przy organizacji koncertów, spektakli i innych wydarzeń kulturalnych oraz eventów plenerowych. W przypadku imprez odbywających się w pomieszczeniach zamkniętych, widownia będzie mogła zostać zapełniona jedynie w 50%, a publiczność będzie musiała zasłaniać usta i nos. Liczba uczestników imprez plenerowych zostanie ograniczona do 150, z koniecznością zachowania dystansu min. 2 m pomiędzy uczestnikami oraz obowiązkiem zakrywania nosa i ust przez każdą z osób. Do odwołania nie będą natomiast organizowane wydarzenia zakładające udział większej liczby osób, takie jak wernisaże, finisaże, przeglądy, targi etc.

Dezynfekcja rąk i bezpieczny dystans

W siedzibie głównej oraz we wszystkich filiach Centrum Kultury Podgórza zostały również wdrożone szczególne środki bezpieczeństwa związane z obsługą klienta. W puntach obsługi/informacyjnych zamontowano przezroczyste przegrody, oddzielające pracowników punktu od klientów. Na podłodze pojawiły się też linie, pomagające zachować bezpieczny dystans pomiędzy osobami stojącymi w kolejce. Zachęcamy również klientów do korzystania z bezgotówkowych form płatności (karta płatnicza, przelew) oraz do zapisywania się na zajęcia przez internet.

Osoby wchodzące na teren budynku Centrum Kultury Podgórza muszą zastosować się do kilku nowych, bardzo ważnych zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny. Obowiązkowa jest m.in. dezynfekcja rąk – stojaki z płynem dezynfekującym oraz instrukcją są umieszczone przy wejściu do każdego obiektu. Wymagane jest również zachowywanie bezpiecznej odległości od innych gości – zarówno w kolejce do punktu informacyjnego, sekretariatu/biura jak i na korytarzach. Nie można się również gromadzić w grupach. Ograniczona została również liczba osób, które mogą równocześnie przebywać w danym budynku oraz w poszczególnych salach zajęciowych. Dodatkowo, w budynku przy Sokolskiej 13 (siedziba główna) część administracyjno-biurowa na II piętrze została odgrodzona i jest dostępna wyłącznie dla pracowników. We wszystkich budynkach Centrum wymagane jest również zakrywanie zgiętym łokciem lub chusteczką ust i nosa podczas kichania i kaszlu. W automacie vendingowym znajdującym się w siedzibie głównej można też kupić maseczki ochronne. W toaletach znajdują się również instrukcje prawidłowego mycia rąk, nakładania i zdejmowania maseczek ochronnych oraz rękawiczek.

Informacje o najważniejszych zasadach bezpieczeństwa i higieny obowiązujących w Centrum Kultury Podgórza zostały zamieszczone przy wejściu do każdego z budynków Centrum oraz w innych ogólnodostępnych miejscach wewnątrz obiektów, natomiast szczegółowy „Regulamin przebywania na terenie Centrum Kultury Podgórza w stanie epidemii/zagrożenia epidemicznego” jest dostępny na ckpodgorza.pl

Równolegle ze stopniowym powrotem do działalności stacjonarnej wybrane aktywności Centrum Kultury Podgórza będą nadal realizowane w sieci – w zależności od zapotrzebowania ze strony klientów oraz możliwości organizacyjnych. Informacje na temat aktualnej oferty online będą na bieżąco publikowane na naszej stronie internetowej oraz profilach facebookowych siedziby głównej i poszczególnych filii.

środki bezpieczeństwa w CKP
środki bezpieczeństwa w CKP
środki bezpieczeństwa w CKP
środki bezpieczeństwa w CKP
środki bezpieczeństwa w CKP
środki bezpieczeństwa w CKP
środki bezpieczeństwa w CKP
środki bezpieczeństwa w CKP
środki bezpieczeństwa w CKP
środki bezpieczeństwa w CKP

Obowiązkowa dezynfekcja rąk, przezroczyste przegrody, oddzielające pracowników Punktu Informacyjnego od klientów oraz naklejki informacyjne na podłodze, pomagające zachować bezpieczny dystans  - to tylko nie które ze szczególnych środków bezpieczeństwa wdrożonych w Centrum Kultury Podgórza.

1 /

Do pobrania

Plakaty

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej.