Tynieckie Recitale Organowe rok XLV - Marek Stefański

Tynieckie Recitale Organowe
siedziba główna
dla seniorów
dla dorosłych
koncert
karta podgórze w kulturze
karta seniora

Tegoroczne Tynieckie Recitale Organowe – pod kierownictwem artystycznym Piotra Czarakcziewa – będą już 45. edycją wydarzenia.

Najwspanialsze utwory muzyki klasycznej, najwybitniejsi polscy wirtuozi organów i magia liczącego kilkaset lat Opactwa Benedyktynów w Tyńcu. Połączenie tych trzech elementów sprawia, to wydarzenie koniecznie należy wpisać do wakacyjnego kalendarza!

Marek Stefański

Wirtuoz organów, pedagog i animator życia muzycznego. Należy do grona naj-bardziej aktywnych artystycznie polskich organistów, również na arenie międzynarodowej. Urodzony
w 1969 r. w Rzeszowie. Ukończył studia w Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie organów prof. Joa-chima Grubicha, otrzymując w 1994 r. dyplom z wyróżnieniem.

Działalność koncertową rozpoczął na początku studiów w Akademii Muzycznej, odbywając dwukrotnie, jako organista-solista, wraz z Krakowskim Akademickim Chórem „Organum” tournée kon-certowe obejmujące większość krajów europejskich. Zwieńczone sukcesami koncerty podczas między-narodowych festiwali muzyki sakralnej i organowej oraz uzyskane nagrody (m.in. I nagroda w ramach European Forum d'Art Sacre) otworzyły mu drogę do udziału w większości polskich i zagranicznych fe-stiwali muzyki organowej. Od 1996 r. współpracuje z Bazyliką Mariacką w Krakowie (do 2007 r. był eta-towym organistą). Od 1999 r. pracuje w Katedrze Organów Akademii Muzycznej w Krakowie, obecnie na stanowisku adiunkta. W 2013 r., na podstawie rozprawy naukowej oraz monografii płytowej po-święconej muzyce organowej kompozytorów krakowskich II połowy XX wieku, uzyskał w Akademii Mu-zycznej w Krakowie tytuł doktora habilitowanego.

Koncertuje na całym świecie. Regularnie zapraszany jest na koncerty do Rosji, gdzie stał się jednym z najbardziej znanych zagranicznych organistów. Jest zasłużonym propagatorem polskiej muzyki organowej, szczególnie XX wieku, którą wykonuje równolegle ze sztuką improwizacji organowej. Jego udziałem stały się prawykonania utworów współczesnych polskich kompozytorów oraz polskie prawy-konania dzieł kompozytorów francuskich. Wielokrotnie nagrywał dla Polskiego Radia, Telewizji Polskiej oraz rozgłośni zagranicznych. Wspólnie z Radiem Kraków realizował cykl audycji „Antologia Organów Krakowa”, a z Radiem Rzeszów nagrywał i prezentował na antenie radiowej brzmienie organów Pod-karpacia. Jest założycielem i dyrektorem artystycznym Festiwalu „Wieczory Muzyki Organowej i Kame-ralnej w Katedrze i Kościołach Rzeszowa”, cyklu koncertów „Muzyka Organowa w Jarosławskim Opac-twie” oraz „Wiosennych dni z muzyką organową w bazylice Jezuitów” w Krakowie. W maju 2016 r., jako jedyny Europejczyk, reprezentował Stary Kontynent podczas Festiwalu „5 Continents – 5 Organists” w Seulu w Korei Południowej. Jest pomysłodawcą i współautorem cyklu rozmów i prezen-tacji organów krakowskich kościołów „Ukryte sacrum”, prezentowanego na antenie Radia Kraków od września 2017 r. Jest współzałożycielem Fundacji Promocji Kultury i Sztuki ARS PRO ARTE (www.arsproarte.pl).

Tynieckie Recitale Organowe 2019
Tynieckie Recitale Organowe 2019
Tynieckie Recitale Organowe 2019
Tynieckie Recitale Organowe 2019
Tynieckie Recitale Organowe 2019
Tynieckie Recitale Organowe 2019
Tynieckie Recitale Organowe
1 /

Akademicki Chór Organum

Akademicki Chór Organum powstał w 1969 r. (korzystając z życzliwej pomocy krakowskich Franciszkanów) z inicjatywy pedagoga i organisty Bogusława Grzybka, który do dziś jest jego dyrygentem i kierownikiem artystycznym. Od początku ORGANUM zyskało patronat Klubu Inteligencji Katolickiej, co automatycznie wytyczyło zasadniczy kierunek jego pracy, wiążąc zespół z polskimi i chrześcijańskimi tradycjami narodowymi. Jako swego artystycznego patrona chór wybrał Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego - propagując twórczość najwybitniejszego katedralnego kapelmistrza podkreśla zarazem swój związek z wielką, królewską tradycją wawelskiego muzykowania.

Chór uczestniczy w około 50 koncertach rocznie (od 1990 roku wspólnie z zespołem instrumentalnym RICERCAR). Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień uzyskanych w konkursach krajowych i zagranicznych. Brał udział w nagraniach radiowych, telewizyjnych i płytowych. Od 1974 r. datują się też zagraniczne wyjazdy chóru, który zaznaczył swą obecność niemal we wszystkich krajach Europy, a także w USA. Kilkakrotnie był gościem Ojca Świętego, który z okazji jubileuszu 30-lecia zespołu odznaczył chór ORGANUM medalem „Pro Ecclesia et Pontifice”. Z kolei w roku 2002 Rada Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa przyznała zespołowi – za całokształt działalności – „Złoty Medal Kraków 2000. W 2002 r. za szczególną aktywność kulturalną na Ukrainie, ORGANUM zostało uhonorowane przez Kijowską Kapitułę „Medalem Św. Aleksandra”. W 2010 r., z okazji jubileuszu 40-lecia działalności chóru, kilkunastu członków zespołu zostało nagrodzonych przez metropolitę krakowskiego kardynała Stanisława Dziwisza „Medalem Jana Pawła II – zasłużony dla Archidiecezji Krakowskiej”, również Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski odznaczył Chór ORGANUM i Prezesów medalem „Honoris Gratia” za zasługi dla miasta Krakowa. Podsumowaniem dotychczasowego dorobku muzycznego chóru jest jego płyta CD „Benedicamus Domino”. W 2019 r. chór obchodzi jubileusz 50-lecia działalności.

Zespół Instrumentalny Ricercar

Zespół powstał w 1989 r. z inicjatywy Bogusława Grzybka. Skupia studentów i absolwentów Akademii Muzycznej i Szkoły Muzycznej II st. im. Wł. Żeleńskiego w Krakowie. Występuje samodzielnie oraz z Akademickim Chórem ORGANUM oraz chórem CANTATA z Niepołomic, rozszerzając ich repertuar o pozycje z muzyki oratoryjnej (Bach, Haendel, Vivaldi, Mozart, Beethoven, Schubert, Berlioz, Moniuszko).

Bogusław Grzybek - dyrygent

Dyrygent, w 1968 r. ukończył Akademię Muzyczną w Krakowie w kl. organów i teorii specjalnej, a także kurs dyrygentury chóralnej u prof. Stefana Stuligrosza. W 1987 r. uczestniczył w seminarium interpretacji muzyki bachowskiej prowadzonym przez prof. Helmutha Rillinga. W 1969 r. założył i do dziś kieruje Akademickim Chórem ORGANUM i zespołem instrumentalnym RICERCAR, nagradzanym w wielu konkursach, z powodzeniem koncertującym w niemal wszystkich krajach europejskich oraz w USA. Od lat równolegle prowadzi działalność pedagogiczną w Szkole Muzycznej

II st. im. W. Żeleńskiego jako kierownik artystyczny chóru Pro Musica. Od 1995 r. jest dyrygentem chóru CANTATA działającego w Niepołomicach. Pełni również obowiązki organisty w Bazylice Mariackiej. Za swą aktywną działalność artystyczną otrzymał wiele prestiżowych nagród i odznaczeń. W .2007 r. z rąk metropolity krakowskiego kardynała Stanisława Dziwisza dyrygent otrzymał „Medal św. Grzegorza Wielkiego” nadany przez Ojca Świętego Benedykta XVII. W 2011 r. otrzymał tytuł „Samarytanina roku”, przyznawany przez Kapitułę Wolontariatu św. Eliasza.

Wydarzenie z cyklu

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej.