• Warsztat przygotowany przez Internationaler Bund  Polska, prowadzący Centrum Wielokulturowe w Krakowie.
 • Szkolenie pt. „KAK: Co i jak?” mające na celu przybliżenie II edycji KAK-u, najważniejszych kwestii organizacyjnych, harmonogramu jego realizacji, Konkursu Projektu oraz wspólnej inicjatywy.
 • Zawiązanie się „Sieciownika”, który będzie nieformalnym miejscem spotkań o charakterze integracyjnym animatorów i edukatorów biorących udział w KAK-u,  przestrzenią wymiany doświadczeń  z zakresu edukacji kulturowej oraz miejscem opracowywania koncepcji wspólnej inicjatywy, podziału zadań i ustalenia etapów jej realizacji.
24, 25 marca 2022 r. | Temat przewodni „Wielokulturowość czy różnorodność kulturowa w Krakowie. Historia i współczesność”:

 • „Wielokulturowość w Krakowie w kontekście historycznym”, Centrum Społeczności Żydowskiej w Krakowie
 • Wielokulturowość a współczesny Kraków”, Internationaler Bund  Polska
 • „Porozmawiajmy o swoich korzeniach”, Muzeum Etnograficzne w Krakowie
 • -warsztat wskazany przez uczestników
 • „Sieciownik” – prace koncepcyjne nad wspólna inicjatywą, podział zadań i wytypowania osób odpowiedzialnych za poszczególne etapy prac.
22, 23 kwietnia 2022 r. | Temat przewodni: „Integracja różnych społeczności i wymiana kulturowa – dobre praktyki”:

 • „Społeczeństwo otwarte”, Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL
 • „Empatia i wielokulturowość”, Internationaler Bund  Polska
 • warsztat wskazany przez uczestników
 • „Sieciownik” – kontynuacja prac organizacyjnych związanych z realizacją wspólnej inicjatywa. Spotkanie integrujące animatorów i edukatorów.
13, 14 maja 2022 r. | Temat przewodni: „Co możemy zyskać, poznając różne kultury? Metody akulturacji mieszkańców Krakowa”:

 • Spotkania z przedstawicielami innych narodowości: Ukraińcami, Romami, Białorusinami, Grekami i in.
 • „Mapa wielokulturowego Krakowa”, Internationaler Bund  Polska
 • warsztat wskazany przez uczestników
 • przygotowanie do naboru wniosków
 • „Sieciownik” – kontynuacja prac organizacyjnych związanych z realizacją wspólnej inicjatywa. Spotkanie integrujące animatorów i edukatorów.

Na skróty

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej.