Małopolskie Stowarzyszenie Twórców Kultury jest kontynuacją działalności Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury, które powstało jesienią 1980 r. przy Kombinacie Metalurgicznym w Nowej Hucie. W 2006 r. dotychczasowa nazwa została zmieniona.
Obecny skład tworzą osoby różnych profesji, dla których twórczość stanowi wybrany sposób bogatego i pełniejszego życia. Malują i rysują, piszą wiersze i prozę, fotografują, tworzą rękodzieło. Czerpią pomysły z pokładów swych artystycznych uzdolnień, poszerzają umiejętności, a wynikiem swojej pracy dzielą się ze środowiskiem.
Obecnie prezesem Małopolskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury jest Zdzisława Gacek. 

Wystawa MSTK Czas zatrzymany w obrazach to artystyczna opowieść o miejscach i zdarzeniach
które zainspirowały autorów na tyle, że stały się obrazem. Utrwalone, są zapisem chwili i miejsca, wybranego przez artystę. Prace wykonane są różnymi technikami z własną interpretacją autora.
Gdy patrzymy na nie po czasie, niektóre obiekty już nie istnieją lub wrosły w nowoczesność.
Każdy obraz jest jedynym w swoim rodzaju i zawsze zachowuje swój artystyczny przekaz.
Na wernisażu zaprezentują swoje prace:
Longina Bujas
Zdzisława Gacek
Wolgang Hofer
Teresa Kędra
Małgorzata Pfisterer
Bogumił Serczyk
Halszka Podgórska-Dutka
Janusz Janas
Barbara Sroczyńska
Kazimierz Świerczewski
Wiersze przeczytają:
Longina Bujas
Władysława Czuła
Stanisława Bożena Dziedzic
Eufemia Fąfara
Zdzisława Gacek
Małgorzata Pfisterer
Halszka Podgórska-Dutka

Plakaty

Na skróty

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej.