Projekt Krakowski Archipelag Kultury powstał w odpowiedzi na wskazane, w przygotowanym przez Małopolski Instytut Kultury raporcie „Jaki program edukacji kulturowej w Krakowie? Diagnoza edukacji w obszarze kultury”, kierunki rozwoju edukacji kulturowej w Krakowie. Do udziału w nim zostali zaproszeni animatorzy i edukatorzy z krakowskich instytucji kultury, młodzieżowych domów kultury, organizacji pozarządowych, szkół, świetlic środowiskowych i innych podmiotów prowadzących edukację kulturową.

Warsztaty, szkolenia oraz spotkania

Warsztaty i szkolenia zorganizowane w ramach programu pozwoliły uczestnikom poszerzyć wiedzę na temat edukacji kulturowej, najnowszych trendów w obszarze public relations, a także praktycznych rozwiązań związanych z edukacją kulturową. Szkolenia zostały podzielone na trzy bloki tematyczne. Pierwszy z nich poświęcony był teoretycznym zagadnieniom związanym z edukacją kulturową. Wśród szkoleń znalazły się wykłady dotyczące współpracy międzyinstytucjonalnej, warsztaty dotyczące przeprowadzania diagnozy lokalnego potencjału kulturowego, a także zajęcia z zakresu przeprowadzania ewaluacji projektów kulturalnych. W ramach drugiego bloku uczestnicy mogli wziąć udział w szkoleniach z zakresu kontaktów w social mediach, rozwiązań sprawdzających się w sytuacjach kryzysowych, a także warsztatach poświęconych nawiązywaniu kontaktów z influencerami. Ostatni blok szkoleń poświęcony został praktycznym rozwiązaniom w edukacji kulturowej. Uczestnicy projektu poznali skuteczne sposoby na przeprowadzanie działań partycypacyjnych, uczestniczyli w warsztatach z zakresu strategii włączających osoby z niepełnosprawnościami, a także dowiedzieli się jak nawiązać współpracę i relacje z odbiorcami kultury. W czasie projektu odbyły się również spotkania ze specjalistami z zakresu dziedzictwa kulturowego, wolontariatu w kulturze. W ramach całego cyklu odbyło się łącznie 18 szkoleń, w których udział wzięło 224 uczestników.

Konkurs projektów

Po zakończeniu cyklu szkoleń uczestnicy wzięli udział w konkursie projektów, spośród których Komisja Konkursowa wyłoniła dziesięć zwycięskich inicjatyw. Projekty były oceniane pod względem atrakcyjności, oryginalności i innowacyjności, a także wartości edukacyjnej i animacyjnej.  Pod uwagę brana była również zgodność inicjatywy z założeniami programu, profesjonalizm przygotowania wniosku konkursowego i realne możliwości realizacji pomysłu uzależnione od zmiennych warunków epidemiologicznych. Dodatkowe punkty otrzymały projekty nawiązujące do dziedzictwa kulturowego Krakowa oraz adresowane do grup o ograniczonym dostępie do kultury. Zwycięskie projekty otrzymały dofinansowanie na łączną kwotę 53 665 zł i zostały zrealizowane w okresie od 1 sierpnia do 15 października 2021 r. Autorzy zrealizowanych inicjatyw otrzymali nagrody finansowe o wartości 1 500 zł brutto.

Zakończenie pilotaż

Podsumowaniem Programu Edukacji Kulturowej dla Krakowa – Krakowski Archipelag Kultury będzie konferencja, w czasie której uczestnicy, organizatorzy, prowadzący warsztaty i przedstawiciele Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK będą mogli wymienić się doświadczeniami i zaproponować rozwiązania do wdrożenia w przyszłych edycjach programu. Projekt zakończy publikacja szczegółowego raportu ewaluacyjnego, w którym oceniona zostanie wartość programu poprzez porównanie rezultatów projektu ze wstępnymi zamierzeniami i celami.

Zwycięskie inicjatywy uczestników

Do Domu
Plenerowy spektakl muzyczny inspirowany historią Łemków połączony z rodzinnymi warsztatami rękodzielniczymi wykorzystującymi tradycyjne wzory łemkowskie.
Autor projektu: Arletta Szewczyk Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta - Klub Wersalik
Dofinansowanie: 5 500 zł
Termin realizacji: 30.08-15.10.2021 r.

Fundamenty teatru europejskiego - interaktywna lekcja teatralna
Lekcja teatralna dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych przeprowadzona przez artystów dell’arte tworzących Trupę Komedianty.
Autor projektu: Agnieszka Cianciara-Fröhlich Fundacja Studio Dono
Dofinansowanie: 6 315 zł
Termin realizacji: 1.08-22.10.2021

Jak powstał Kraków? Warsztaty międzypokoleniowe
Cykl międzypokoleniowych spotkań edukacyjnych przybliżających historię i dziedzictwo kulturowe Krakowa.
Autor projektu: Angelika Madura Międzynarodowe Centrum Kultury
Dofinansowanie: 4 950 zł
Termin realizacji: 20.08-5.10.2021 r.

Krakowski Piknik z Ceramiką
Warsztaty różnych technik ceramicznych połączone z wykładem eksperta przybliżającym uczestnikom świat ceramiki na przestrzeni dziejów.
Autor projektu: Ewa Szlachetka-Drapak Fundacja Litofania
Dofinansowanie: 5 500 zł
Termin realizacji: 3.08-9.09.2021 r.

Opowieści Krakowskich Podwórek
Spacery edukacyjne przybliżające miejskie legendy i historie związane z krakowskimi podwórkami oraz warsztaty z zakresu bajkoterapii, teatralne, literackie, muzyczne i plastyczne.
Autor projektu: Dorota Kaczor Fundacja Sztukarnia
Dofinansowanie: 5 500 zł
Termin realizacji: 1.09-15.10.2021 r.

Rodzinobranie, czyli rodzinna strefa rozwijania talentów, edukacji i rekreacji podczas imprezy plenerowej
Strefa animacji, warsztatów rękodzielniczych, plastycznych i genealogicznych połączona z rodzinnym turniejem wiedzy z zakresu historii, geografii, informatyki i sportu.
Autor projektu: Katarzyna Niedziewicz-Sarba Szkoła Podstawowa nr 148
Dofinansowanie: 5 500 zł
Termin realizacji: 1.09-20.09.2021 r.

Tańcem po Bałkanach - powakacyjna sąsiedzka wyprawa odkrywcza
Integrująca lokalną społeczność potańcówka połączona z warsztatami bałkańskich tańców tradycyjnych, głagolicy, animacjami i zabawami dla dzieci i nauką języka migowego.
Autor projektu: Alicja Kucharska Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta - Klub Jędruś
Dofinansowanie: 5 000 zł
Termin realizacji: 20.08-10.10.2021 r.

Warsztaty artystyczne „Obudź w sobie Artystę!”
Cykl interdyscyplinarnych warsztatów artystycznych dla dzieci i dorosłych zakończony wieczorkiem poetyckim oraz spektaklem „Sinto jak ja”.
Autor projektu: Agnieszka Wiktorowska-Chmielewska
Dofinansowanie: 5 500 zł
Termin realizacji: 16.08-15.10.2021 r.

Weźże radość
Warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku szkolnym, których rezultatem są wyjątkowe magnesy z pracami dzieci przedstawiające wyjątkowe miejsca w Krakowie.
Autor projektu: Kamila Jakubczak Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13
Dofinansowanie: 5 000 zł
Termin realizacji: 23.09-30.10.2021 r.

ZaZieleń Miasto
Cykl warsztatów oraz spacerów edukacyjnych pozwalających młodym mieszkańcom poznać zasady budowania miasta.
Autor projektu: Katarzyna Zielińska Muzeum Inżynierii Miejskiej
Dofinansowanie: 4 900 zł
Termin realizacji: 23.09-30.10.2021 r.

Na skróty

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej.