Cele programu DKK:

a) promocja kultury literackiej i czytelnictwa,

b) ożywienie i integracja środowisk skupionych wokół bibliotek publicznych,

c) zachęcenie nowych użytkowników do korzystania z bibliotek publicznych,

d) inspirowanie bibliotekarzy do kreowania mody na czytanie (m.in. poprzez włączanie klubów
w ogólnopolskie kampanie proczytelnicze, takie jak Narodowe Czytanie bądź obchody literackich jubileuszy),

e) popularyzacja idei Dyskusyjnych Klubów Książki w środowiskach do tej pory niezaangażowanych
w ruch.

DKK działa we współpracy z Wojewódzką Biblioteką w Krakowie, pod patronatem Instytu Książki.

Regulamin DKK CKP - Fort Borek

DKK

Plakaty

Na skróty

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej.