Rękawka odbywa się u stóp kopca Krakusa – w miejscu wyjątkowym i malowniczym, ale trudno dostępnym dla osób z niepełnosprawnościami, nie tylko ruchowymi. I choć barier wynikających z lokalizacji, ukształtowania terenu i specyfiki imprez plenerowych nie możemy zlikwidować, chcemy do programu Tradycyjnego Święta Rękawki wprowadzać takie elementy, które pozwolą włączyć w jego przeżywanie wszystkich, którzy podejmą trud wspinaczki pod Kopiec oraz tych, którzy z różnych powodów nie będą w stanie dotrzeć bezpośrednio na teren imprezy, ale chcieliby poznać bliżej ideę Tradycyjnego Święta Rękawki i niematerialne dziedzictwo Krakowa, do którego się odwołuje – mówi Anna Grabowska, Dyrektor Centrum Kultury Podgórza.
Podczas tegorocznej edycji Rękawki, w dniu imprezy (2.04.2024), pod kopcem Krakusa osoby niewidome i niedowidzące, będą mogły nieodpłatnie skorzystać z pomocy asystenta osoby z niepełnosprawnością. Zgłoszenia będą przyjmowane pod nr telefonu 504 067 329 lub w Punkcie Informacyjnym zlokalizowanym przy wejściu na teren imprezy.
1 /
Wśród wydarzeń towarzyszących – które odbędą się kilka dni po głównej, plenerowej Rękawce –znalazły się również projekcje filmu odcinkowego „Rękawka – tradycje i obrzędy” (zrealizowanego przez Drużynę Wojów Wiślańskich KRAK na zlecenie Centrum Kultury Podgórza) z symultanicznym tłumaczeniem na Polski Język Migowy (4.04/czwartek, godz. 18.00) oraz audiodeskrypcją (9.04/wtorek, godz. 18.00). Obydwie projekcje odbędą się na sali widowiskowej w Centrum Kultury Podgórza (ul. Sokolska 13, parter). „Rękawka i tradycje i obrzędy” to filmowa opowieść o grodzie, będącym stolicą państwa Wiślan. Pierwszą cześć stanowią wypowiedzi ekspertów, dotyczące potwierdzonych badaniami archeologicznymi faktów o kulturze, diecie, wierzeniach Słowian i początkach Krakowa. Drugą częścią produkcji są zrekonstruowane i  sfabularyzowane przygody: walecznego woja Wisława, Księcia Kraka oraz ich rodzin. Wczesnośredniowieczni mieszkańcy grodu muszą mierzyć się z zagrożeniem wynikającym z narastających napięć pomiędzy rosnącymi w siłę plemionami oraz walczyć z mitycznymi postaciami, zamieszkującymi otaczający ich las. Przełomowym momentem dla Wiślan jest koniec panowania legendarnego Księcia Kraka, na którego cześć zostaje wzniesiony kopiec Krakusa i zainaugurowane zostaje Święto Rękawki – wszystko to znaleźć można w trzeciej części filmu. Wstęp na projekcje jest wolny.
Kadr z filmu przedstawiający księcia Kraka z żoną podczas uczty.
Rękawka - zwyczaje i obrzędy
Wydarzenia i aktywności dedykowane osobom z niepełnosprawnościami realizowane są we współpracy z Fundacją Grupa Migawki, która działa na rzecz integracji słyszących i Głuchych, popularyzuje Polski Język Migowy (PJM) oraz kształci w zakresie języka migowego.

Wydarzenia towarzyszące oraz wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami

2.04/wtorek, godz. 11.30-18.00 | Tradycyjne Święto Rękawki na Kopcu Krakusa – pomoc asystenta
Podczas Rękawki, osoby niewidome i  niedowidzące będą mogły nieodpłatnie skorzystać z pomocy asystenta osoby z  niepełnosprawnością.
Zgłoszenia:
  • pod numerem telefonu: 504 067 329
  • w Punkcie Informacyjnym, zlokalizowanym przy wejściu na teren imprezy

4.04/czwartek, godz. 18.00 | Centrum Kultury Podgórza (ul. Sokolska 13) - Sala widowiskowa
Projekcja filmu „Rękawka - tradycje i obrzędy” z tłumaczeniem na PJM
Wstęp wolny

 
9.04/wtorek, godz. 18.00 | Centrum Kultury Podgórza (ul. Sokolska 13) - Sala widowiskowa
Projekcja filmu „Rękawka - tradycje i obrzędy” z audiodeskrypcją
Wstęp wolny

Na skróty

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej.