Pierwszym etapem projektu będą warsztaty konsultacyjne realizowane w ramach cyklu pięciu cotygodniowych warsztatów. Do udziału w grupach roboczych zaproszone są osoby ze społeczności osób Głuchych i słabosłyszących, uczniowie i podopieczni SOSW dla Niesłyszących w Krakowie im. Janusza Korczaka, animatorzy kultury specjalizujący się w przygotowaniu dostępnej oferty kulturalnej oraz pracownicy Centrum Kultury Podgórza. Podczas warsztatów uczestnicy wspólne opracują programy sześciu wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i artystycznych dostępnych dla osób z niepełnosprawnością słuchu, które swoją tematyką będą nawiązywać do dziedzictwa kulturowego i historycznego Podgórza oraz Krakowa. Przygotowane przez grupy robocze wydarzenia zostaną zrealizowane w okresie od września do grudnia 2024. Warsztaty konsultacyjne będą się odbywać w wybranych dniach w godzinach 18.00-20.00 w siedzibie głównej Centrum Kultury Podgórza.

Projekt „Podgórze dostępne”

Projekt „Podgórze dostępne” odpowiada na zdiagnozowane, podczas realizowanych przez Centrum Kultury Podgórza we współpracy ze społecznością osób Głuchych i słabosłyszących wydarzeń,  potrzeby popularyzacji kultury Głuchych, promowania języka migowego wśród osób słyszących oraz integracji społeczności osób Głuchych ze słyszącymi. Rezultatem projektu będzie nie tylko stworzenie stałej relacji z odbiorami o specjalnych potrzebach, ale także trwałe dostosowanie merytoryczne oferty Centrum Kultury Podgórza do potrzeb osób Głuchych oraz słabosłyszących.

Harmonogram warsztatów konsultacyjnych

16.05.2024 r. godz. 18.00-20.00 – Poznaj Centrum Kultury Podgórza - warsztat prezentujący dotychczasową działalność CKP, a także wiedzę z zakresu projektowania wydarzeń kulturalnych, artystycznych i edukacyjnych oraz podstawowe informacje na temat procedur organizacji wydarzeń w CKP.

21.05.2024 r. godz. 18.00-20.00 -  Podgórze dostępne kulturalnie - warsztat diagnozujący potrzebę organizacji wydarzeń kulturalnych, np. koncertów, spektakli i/lub pokazów teatralnych, pikników, którego celem będzie zaproponowanie programu konkretnych dostępnych wydarzeń tego typu.

6.06.2024 r. godz. 18.00-20.00 - Podgórze dostępne artystycznie - warsztat diagnozujący potrzebę organizacji wydarzeń artystycznych, np. wystaw, festiwale i przeglądów artystycznych, konkursów, warsztatów którego celem będzie zaproponowanie programu konkretnych dostępnych wydarzeń tego typu.

13.06.2024 g. godz. 18.00-20.00 - Podgórze dostępne edukacyjnie - warsztat diagnozujący potrzebę organizacji wydarzeń edukacyjnych, np. warsztatów, prelekcji, spotkań, wykładów, konferencji, wydarzeń interdyscyplinarnych którego celem będzie zaproponowanie programu pięciu konkretnych dostępnych wydarzeń tego typu. Opracowanie formuły szóstego wydarzenia – podsumowującego działania projektowe.

19.06.2024 r. godz. 18.00-20.00 - Podgórze dostępne - warsztat podsumowujący dotychczasowe ustalenia, w wyniku którego uczestnicy wybiorą pięć najlepszych propozycji wydarzeń, omówią w jaki sposób wydarzenia te zostaną zorganizowane oraz jakie działania będzie trzeba podjąć.
Zaproszenie PJM
Osoby zainteresowane uczestnictwem w warsztatach konsultacyjnych zapraszamy do kontaktu z koordynatorką projektu – Karoliną Opatowicz (karolina.opatowicz@ckpodgorza.pl, 504 067 329).

Partnerzy

logo Grupy Migawki
logo SOSW Grochowa

Projekt realizowany jest w ramach programu „Kultura dostępna” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

logo Kultura Dostępna
logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Plakaty

Na skróty

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej.