Celem konkursu projektów było wyłonienie innowacyjnych działań edukacyjnych i animacyjnych z zakresu edukacji kulturowej. Propozycje inicjatyw mogli zgłaszać krakowscy edukatorzy i animatorzy kultury, uczestnicy szkoleń i warsztatów organizowanych w ramach II edycji Krakowskiego Archipelagu Kultury (KAK), prowadzonych – zgodnie z motywem przewodnim tegorocznej odsłony projektu – przez specjalistów z zakresu współpracy międzykulturowej, a także przedstawicieli różnych kultur.

Od gry miejskiej po warsztaty storytellingu

Oceniając konkursowe propozycje Komisja brała pod uwagę następujące kryteria: oparcie inicjatywy na wielokulturowym dziedzictwie miasta Krakowa, adresowanie działań do grup o ograniczonym dostępie do kultury, udział autora/autorów w blokach szkoleniowych i wizytach studyjnych, a także zgłoszenie inicjatywy przez zespół. Wyłoniono dziesięć najlepszych propozycji, które otrzymają dofinansowanie w kwocie do 6 500 zł oraz wsparcie w realizacji. Zwycięskie projekty zostaną zrealizowane przez Centrum Kultury Podgórza we współpracy z autorem inicjatywy, pomiędzy 30 czerwca a 16 października 2022 r. Dodatkowo, autorzy czterech najwyżej ocenionych propozycji otrzymają nagrodę finansową w wysokości po 1 500 zł każdy.  Wśród zwycięskich projektów znalazły się m.in. spacero-gry miejskie, warsztaty storytellingowo-ilustracyjne dla dzieci i młodzieży, warsztaty edukacyjne i spektakl teatralny dla dzieci poświęcone emocjom, czy warsztaty ceramiczne. Szczegółowa lista inicjatyw wybranych do realizacji wraz z ich opisami jest dostępna TUTAJ.

Letni piknik i konferencja podsumowująca

Nowością w tegorocznej edycji Krakowskiego Archipelagu Kultury będzie wspólnie przygotowane przez wszystkich uczestników projektu wydarzenie – piknik rodzinny, który odbędzie się 25 czerwca (sobota) 2022, w godz. 11.00-14.00, na plantach im. Floriana Nowackiego (teren zielony przy Centrum Kultury Podgórza, ul. Sokolska 13). Pomysł, koncepcja i szczegółowy program imprezy plenerowej zostały opracowane  podczas spotkań roboczych, odbywających się pod nazwą „Sieciownik”. Celem jej organizacji będzie nie tylko stworzenie podstaw do późniejszej współpracy międzyorganizacyjnej i integracja środowiska edukatorów i animatorów, ale także promocja Krakowskiego Archipelagu Kultury wśród mieszkańców Krakowa. Szczegółowe informacje o pikniku można znaleźć TUTAJ.
Podsumowaniem II edycji Programu Edukacji Kulturowej dla Miasta Krakowa – Krakowski Archipelag Kultury będzie konferencja, w której wezmą udział uczestnicy, organizatorzy, prowadzący warsztaty i przedstawiciele Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK. Projekt zakończy publikacja szczegółowego raportu ewaluacyjnego, porównującego rezultaty projektu ze wstępnymi zamierzeniami i celami.
Za realizację projektu Krakowski Archipelag Kultury – Kurs na wielokulturowość, w ramach Programu Edukacji Kulturowej dla Krakowa, odpowiada Centrum Kultury Podgórza, we współpracy z Wydziałem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa. Inicjatywa ta jest drugą edycją Programu, który powstał w odpowiedzi na potrzebę wypracowania i wdrożenia dobrych praktyk mających na celu podnoszenie atrakcyjności i standardów lokalnej oferty działań edukacyjnych oraz integrację środowiska animatorów i edukatorów Krakowa. Do udziału w Krakowskim Archipelagu Kultury zapraszane są osoby zaangażowane w działania krakowskich miejskich instytucji kultury, młodzieżowych domów kultury, organizacji pozarządowych, szkół i świetlic środowiskowych. KAK stanowi również realizację jednego z priorytetów Programu Rozwoju Kultury w Krakowie do roku 2030, mówiącego o konieczności wypracowania programu dla edukatorów i animatorów kultury w Krakowie, a w dalszej perspektywie czasowej również na terenie aglomeracji krakowskiej.

Na skróty

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej.