Tym razem pod głosowanie zostanie poddanych 558 projektów – w tym 93 ogólnomiejskie i 465 dzielnicowych. Łączny budżet przewidziany na realizację inicjatyw, które zdobędą największe poparcie wśród krakowian to aż 38 mln złotych.

Projekty dla 13-tki

Wśród projektów dzielnicowych, które trafią pod głosowanie w ramach tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego miasta Krakowa, znalazło się 30 dotyczących Dzielnicy XIII Podgórze –w tym m.in. inicjatywy o charakterze sportowym i rekreacyjnym, kulturalnym, edukacyjnym oraz związane z zagospodarowaniem terenów zielonych. Również niektóre z projektów o charakterze ogólnomiejskim, na które – w dniach 30.09-14.10.2022 – będzie można oddać swój głos, mają być realizowane na terenie 13-tki. Serdecznie zachęcamy więc wszystkich podgórzan: głosujcie i współdecydujcie o tym, jak będzie się zmieniać Wasza najbliższa okolica i całe miasto!

Zapraszamy na Sokolską 13

Głosować można na dwa sposoby: elektronicznie – korzystając z platformy budżet.krakow.pl (szczegółowy informacje na temat zasad głosowania internetowego są dostępne TUTAJ) lub wypełniając kartę w stacjonarnych punktach do głosowania - jeden z nich będzie zlokalizowany w siedzibie głównej Centrum Kultury Podgórza, przy ul. Sokolskiej 13 (II piętro, pokój 24 C). Punkt będzie czynny w dniach 30.09-14.10.2022 (z wyjątkiem weekendów), od godz. 10.00 do 16.00. Warto pamiętać, że aby oddać głos w punkcie do głosowania, należy mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość.

ABC głosowania

Głosować może każdy mieszkaniec Krakowa (również dzieci i niepełnoletnia młodzież)– nie ma limitu wiekowego i nie jest konieczne zameldowanie na terenie miasta. Istotny jest natomiast krakowski adres zamieszkania, ponieważ w przypadku projektów o charakterze dzielnicowym, głosy można oddawać tylko na te, które miałyby być realizowane na terenie dzielnicy, którą zamieszkujemy. Jedna osoba oddaje głos łącznie na 6 projektów – 3 ogólnomiejskie i 3 dzielnicowe (głos oddany na większą lub mniejszą liczbę projektów w danej kategorii będzie nieważny). Każdej z wybranych inicjatyw o charakterze oglónomiejskim i dzielnicowym należy przyznać punkty w skali od 1 do 3, gdzie 3 odpowiada zadaniu, które naszym zdaniem najbardziej zasługuje na realizację. Zachowanie gradacji punktowej (3, 2, 1) jest kluczowe, ponieważ przyznanie dwóm lub większej liczbie projektów takiej samej liczby punktów spowoduje, że głos zostanie uznany za nieważny.

Wyniki głosowania poznamy 7 listopada. Do realizacji zostaną wybrane te pomysły, które uzyskają największą liczbę punktów, aż do wyczerpania środków przeznaczonych na budżet obywatelski (tak w skali miasta, jak i konkretnej dzielnicy).

 
Więcej na budzet.krakow.pl

Plakaty

Na skróty

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej.