Pilotażowy Program Edukacji Kulturowej dla Krakowa realizowany jest od listopada 2020 roku,  a jego celem jest integracja środowiska edukatorów i animatorów kultury, podnoszenie kompetencji kadr kultury i wymiana doświadczeń. Podczas pierwszego etapu programu „Krakowski Archipelag Kultury” dla uczestników projektu, działających między innymi w miejskich instytucjach kultury, młodzieżowych domami kultury i organizacjach pozarządowych, przygotowano specjalistyczne szkolenia i warsztaty. Następnie rozpoczęto nabór wniosków do konkursu projektów, spośród których komisja konkursowa wybrała najlepsze propozycje. Realizacja dofinansowanych projektów odbywać się będzie między 16 sierpnia a 15 października 2021 r. Podsumowaniem pilotażowej edycji Krakowskiego Archipelag Kultury będzie konferencja, w której udział wezmą uczestnicy programu, edukatorzy zaangażowani w część szkoleniową oraz przedstawiciele Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK.

Projekty na rzecz edukacji kulturowej

Komisja konkursowa spośród przesłanych zgłoszeń wybrała siedem inicjatyw. Listę zwycięskich projektów można sprawdzić TUTAJ. Pomysły były oceniane pod względem atrakcyjności, oryginalności i innowacyjności, a także wartości edukacyjnej i animacyjnej. Pod uwagę brana była również zgodność inicjatywy z założeniami programu, profesjonalizm przygotowania wniosku konkursowego i realne możliwości realizacji pomysłu uzależnione od zmiennych warunków epidemiologicznych. Dodatkowe punkty otrzymały projekty nawiązujące do dziedzictwa kulturowego Krakowa oraz adresowane do grup o ograniczonym dostępie do kultury. Za realizacje inicjatyw odpowiadać będzie Centrum Kultury Podgórza we współpracy z autorami wybranych koncepcji. Autorzy niektórych wniosków poproszeni zostali przez komisję o uzupełnienie przesłanej dokumentacji konkursowej, w związku z tym ostateczna lista nagrodzonych projektów ogłoszona zostanie na początku września.

Warsztaty artystyczne, teatr i taniec

Pośród zwycięskich inicjatyw znalazły się Piknik Ceramiki, którego uczestnicy poznają sposoby tworzenia ceramiki od prehistorii do współczesności, warsztaty międzypokoleniowe upowszechniające wiedzę o dziedzictwie kulturalnym i historycznym Krakowa  „Jak powstał Kraków” i interdyscyplinarne zajęcia artystyczne „Obudź w sobie artystę”. Dofinansowanie otrzymały również Rodzinobranie – strefa rozwijania talentów, edukacji i rekreacji oraz projekt edukacyjno-kulturalny „ZaZieleń Miasto”. Zrealizowane zostaną również osiedlowa potańcówka połączona z warsztatami rodzinnymi „Tańcem po Bałkanach” oraz prezentująca wpływ twórczości Moliera, Szekspira oraz Komedii dell’arte na współczesne przedstawienia, interaktywna lekcja teatralna „Fundamenty Teatru Europejskiego”.

Szczegółowe informacje na temat harmonogramu realizacji inicjatyw realizowanych w ramach konkursu projektów będą publikowane na ckpodgorza.pl. Zachęcamy również do śledzenia mediów społecznościowych Centrum Kultury Podgórza i programu Krakowski Archipelag Kultury, w których będziemy informować o zbliżających się przedsięwzięciach.
Projekt Krakowski Archipelag Kultury to pilotażowa edycja zadania wieloletniego prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków - Programu Edukacji Kulturowej dla Krakowa.

Na skróty

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej.