Taki program nie był wcześniej wdrażany w Krakowie, ma on więc charakter pilotażowy. Jego pomysłodawcą jest Centrum Kultury Podgórza, i to właśnie nam realizację tego wyjątkowego przedsięwzięcia powierzył Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK, przyznając niezbędne środki.
W ramach „Krakowskiego Archipelagu Kultury” planowane są trzy rodzaje aktywności. Pierwszą z nich będzie utworzenie portalu/platformy internetowej adresowanej do edukatorów i animatorów kultury. Drugi element to cykl warsztatów i szkoleń skierowanych do tej grupy. Całość zwieńczy konkurs projektów.
– wyjaśnia Anna Grabowska, Dyrektor Centrum Kultury Podgórza.

Wymiana doświadczeń i integracja

Portal internetowy będzie łączył dwie funkcje: informacyjną – stanowiąc kompendium wiedzy na temat programu „Krakowskiego Archipelagu Kultury” oraz integracyjną – jako platforma, za pośrednictwem której krakowskie środowisko edukatorów i animatorów kultury będzie mogło nawiązywać kontakty, wymieniać się doświadczeniami i pomysłami. Dzięki niemu łatwiejsze stanie się też pozyskanie partnerów i podjęcie współpracy międzyinstytucjonalnej, która pozwala na realizowanie większych i bardziej złożonych projektów oraz sprzyja wypracowywaniu dobrych praktyk. Portal będzie również doskonałym miejscem do prezentowania efektów pracy edukatorów i animatorów oraz świetną wizytówką działalności całego środowiska.

W ramach „Krakowskiego Archipelagu Kultury” zaprosimy także edukatorów i animatorów kultury do udziału w cyklach szkoleniowych i warsztatowych ukierunkowanych na podnoszenie kompetencji i/lub rozwój zawodowy.

Konkurs projektów

Na koniec oddamy inicjatywę w ręce uczestników programu zachęcając ich do przygotowania i zgłoszenia do konkursu własnych projektów z zakresu edukacji i animacji kulturalnej. Specjalnie powołana komisja oceni je i wybierze te najatrakcyjniejsze. Autorzy zwycięskich koncepcji otrzymają środki finansowe niezbędne do ich realizacji oraz merytoryczne wsparcie Centrum Kultury Podgórza – współdziałanie przy wdrażaniu projektu, nadzór nad jego przebiegiem oraz udzielanie konsultacji na kolejnych etapach prac. Na dofinansowanie wyłonionych w ramach konkursu inicjatyw przewidziano 48 000 zł.

Dla kogo i na jakich zasadach?

Program „Krakowski Archipelag Kultury” jako pilotażowy, a więc testowy, jest skierowany do ograniczonej liczby osób (szkolenia, które zostaną ostatecznie przeprowadzone w formie webinariów będą natomiast udostępnione wszystkim zainteresowanym na platformie internetowej programu). Jest on adresowany do edukatorów i animatorów kultury, którzy w swojej działalności skupiają się na pracy z dziećmi i młodzieżą oraz z seniorami. Nabór do udziału w programie będzie prowadzony w centrach kultury, młodzieżowych domach kultury, szkołach i świetlicach oraz centrach aktywności seniorów.

Szczegółowe informacje na temat „Krakowskiego Archipelagu Kultury” (harmonogramu działań, zasad uczestnictwa – w tym naboru konkursowych wniosków o dofinansowanie projektów) będą publikowane na platformie internetowej dedykowanej programowi, której adres podamy niebawem oraz na ckpodgorza.pl. Zachęcamy również do śledzenia mediów społecznościowych Centrum Kultury Podgórza, w których również będziemy odnotowywać każdą istotną wiadomość związaną z tym przedsięwzięciem.

Na skróty

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej.