Cztery poprzednie edycje tej zupełnie wyjątkowej nocy odbyły się w 2018, 2019, 2020 oraz 2021 roku. W 2022 roku, już nieomal tradycyjnie zapraszamy na kolejną odsłonę Nocy Poezji! Tym razem wydarzenie odbędzie w samym sercu Podgórza - w Centrum Kultury Podgórza.

V Noc Poezji Migowej to zupełnie wyjątkowe i całkowicie dostępne wydarzenie, podczas którego spotkają się osoby Głuche i słyszące zainteresowane poezją, a tematem ich spotkania będzie poezja Marii Konopnickiej. Poza poezją autorki, deklamowaną i tłumaczoną na polski język migowy (PJM) pojawi się również poezja migowa oraz warsztat jej tworzenia.
Poezja migowa diametralnie różni się od poezji, która znana jest osobom posługującym się językiem werbalnym. Możemy wyróżnić kilka jej rodzajów m.in poezję kształtu, poezję liczbową, poezję imienną czy poezję ABC. Ponadto poezja migowa wchodzi w skład typowej dla kultury Głuchych formy Visual Vernacular.

Celem projektu jest popularyzacja kultury Głuchych, promowanie poezji migowej wśród osób słyszących a także stworzenie płaszczyzny integracji dwóch zupełnie różnych od siebie społeczności – osób Głuchych i słyszących.

W programie:

  • W pierwszej części wydarzenia odbędą się warsztaty podstaw tworzenia poezji migowej, w których udział będą mogły wziąć zarówno osoby słyszące jak i Głuche. Warsztat prowadzony będzie w całości w języku migowym, ale przetłumaczony zostanie symultanicznie (w czasie rzeczywistym) na foniczny język polski. W ramach warsztatów uczestnicy i uczestniczki poznają zasady tworzenia poezji migowej, podstawowe elementy formy Visual Vernacular oraz spróbują stworzyć własne kompozycje poetyckie.
  • W drugiej części odbędzie się krótki wykład o życiu i twórczości Marii Konopnickiej - w tej części zaprezentujemy także propozycję, stworzonego specjalnie na tę okazję, przydomka migowego* dla autorki.
  • W ostatniej części wydarzenia odbędzie się pokaz poezji migowej i formy VV** oraz prezentacje wybranych utworów poetyckich autorstwa Marii Konopnickiej, a także wierszy zgłoszonych wcześniej autorów i autorek. Cały pokaz tłumaczony będzie na polski język migowy (PJM) przez profesjonalne tłumaczki zrzeszone w Stowarzyszeniu Tłumaczy Polskiego Języka Migowego.
Pokaz interpretacji utworów poetyckich przygotowany zostanie na podstawie zgłoszeń amatorskich poetek i poetów (zarówno słyszących, jak i słabosłyszących czy Głuchych). Wspólnie wyruszymy na wyprawę do świata ciszy i dźwięków, stworzymy płaszczyznę do rozmowy osób, które choć żyją obok siebie, wywodzą się z różnych od siebie kultur i na świat patrzą często zupełnie inaczej.

* Przydomki Migowe - każda osoba funkcjonująca w świecie Głuchych poza imieniem i nazwiskiem posługuje się swoim własnym przydomkiem (znakiem) migowym, który tworzony jest (przez tę osobę lub jej środowisko) na podstawie jej nazwiska, cech charakterystycznych, zawodu lub pasji. Przydomki migowe kulturowo nadaje się również postaciom historycznym oraz znanym osobom związanym z literaturą, sztuką, polityką etc.

**VV - Visual Vernacular jest teatralną formą ekspresji fizycznej, opowieści o silnym ruchu ciała, ikonicznych znakach, gestach, wyrazach twarzy. W skład VV wchodzą elementy poezji migowej oraz formy mime.

Całe wydarzenie tłumaczone symultanicznie z/na PJM. W trakcie przerwy kawowej planujemy niewielki poczęstunek oraz czas na integrację i dyskusję uczestników.
Tłumaczki języka migowego (po otrzymaniu wcześniej wierszy celem przygotowania jak najlepszego tłumaczenia) przygotują ich przekłady z i na PJM i publicznie zaprezentują widowni (zarówno osobom Głuchym jak i słyszącym). Osoby, które zaprezentują swoje interpretacje otrzymają nagrody i dyplomy.
Projekt realizowany w ramach marki Krakowskie Noce – Noc Poezji.

Autorka grafiki (Agnieszka Karolczyk) i tekstu (Joanna Augustyniak)

Organizatorzy

Projekt zrealizowany przy udziale finansowym Miasta Krakowa

Wydarzenie z cyklu

Plakaty

Na skróty

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej.