Automatyczny zapis obejmie zarówno osoby, które zrezygnowały z uczestnictwa w PPK przed zawarciem w ich imieniu umowy o prowadzenie PPK, jak i uczestników programu, którzy w trakcie zrezygnowali z dalszego dokonywania wpłat do PPK.

Powyższe oznacza, że z końcem lutego 2023 roku wygasają wszystkie deklaracje o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK złożone do 28 lutego 2023r. włącznie, a od wynagrodzeń wypłacanych od 1 marca 2023 r. składki PPK naliczane i pobierane będą automatycznie.

Ewentualne złożenie deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK może nastąpić po 28 lutego 2023 r.

Automatycznie naliczone składki PPK dla Zleceniobiorców, przy wypłacie wynagrodzeń w miesiącu marcu 2023 r. zostaną zwrócone Zleceniobiorcy tylko w przypadku złożenia deklaracji rezygnacji z PPK przez Zleceniobiorcę po dacie wypłaty, a przed datą odprowadzenia składek przez Centrum Kultury Podgórza w Krakowie na zasadach określonych Ustawą.

Dla uczestników PPK, którzy do tej pory nie złożyli deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, naliczenia składek odbywać się będą bez zmian i bez konieczności składania dodatkowych deklaracji.

Tym z Państwa, których procedura autozapisu dotyczy, informacje zostaną przekazane odrębnie przez poszczególnych kierowników jednostek/komórek organizacyjnych.

Pracownicy, którzy ukończyli 55 lat, ale nie ukończyli 70 lat, aby przystąpić do programu Pracowniczych Planów Kapitałowych, powinni złożyć wniosek o zawarcie w ich imieniu i na ich rzecz umowy o prowadzenie PPK. Osoby, które mają ukończone 70 lat, nie mogą zostać zapisane do PPK

W celu uzyskania dodatkowych informacji serdecznie zachęcamy do zapoznana się z materiałami i Webinary na stronie

Na skróty

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej.