Wielokulturowość – pojęcie wywodzące się od ang. terminu multiculturalism, obejmujące 3 znaczenia:
1) w płaszczyźnie opisowej wskazuje po prostu na wielość kultur; wielokulturowość jest więc stwierdzeniem obiektywnego faktu zróżnicowania kulturowego danego społeczeństwa lub — szerzej — faktu istnienia na świecie odmiennych kultur etnicznych, grup religijnych, subkultur itp.;
2) oznacza również politykę rządową zmierzającą do niwelacji napięć społecznych związanych z faktem wielokulturowości danej populacji;
3) jest też nazwą pewnej doktryny, ruchu, nawet filozofii. W tym ostatnim przypadku wielokulturowości oznacza działania środowisk mniejszościowych skierowane na emancypację i pełniejszy udział różnych środowisk w życiu społecznym, politycznym i kulturalnym kraju.
tekst alternatywny
Szczegółowy program wydarzenia realizowanego w ramach Wspólnej Inicjatywy
Krakowski Archipelag Kultury - Program Edukacji Kulturowej dla Krakowa - Edycja II - Kurs na wielokulturowość

Dlaczego wielokulturowość?

Kraków ma jeden z największych odsetków cudzoziemskich mieszkańców w Polsce. Według raportu „Imigranci w Krakowie w 2020 roku” autorstwa Konrada Pędziwiatra, Marcina Stonawskiego, Jana Brzozowskiego, przygotowanego przez Obserwatorium Wielokulturowości i Migracji realizowanego przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie we współpracy z Urzędem Miasta Krakowa cyt. str. 13:
W październiku 2020 zarejestrowanych z adresem w Krakowie było 41,1 tys. imigrantów, co jest wynikiem o 27,5% wyższym niż w 2019 roku (zob. rys. 2). Wzrost zanotowano również w liczbie ubezpieczonych odprowadzających składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W 2019 roku liczba ta wynosiła 31,7 tys. osób, w 2020 roku wzrosła o prawie 2,9 tys. osób (około 9%) do poziomu 34,5 tys. obcokrajowców. W odróżnieniu od wcześniej przytoczonych źródeł dane Urzędu Miasta Krakowa przedstawiają spadek liczby zameldowanych obcokrajowców z 15,6 tys. w 2019 roku do 14,3 tys. osób w 2020. Całkowita liczba zameldowanych w Krakowie na dzień 12 grudnia 2020 roku wynosiła 742,2 tys. mieszkańców, w tym 708,3 tys. zameldowanych na pobyt stały). Obcokrajowcy stanowili więc 1,9% zameldowanych mieszkańców tego miasta. Dla porównania, w 2019 roku udział ten wynosił 2,1%.
Kraków to także miasto wielokulturowe w ujęciu historycznym. Lokowane na prawie niemieckim, będące stolicą do XVII wieku, przyciągało przedstawicieli różnych nacji i wyznań: Niemców, Żydów, Włochów, Ormian, Węgrów, Szkotów. Przedstawiciele tych grup narodowościowych i wyznaniowych wybierali to miejsce jako gwarancję na własny rozwój, głównie ekonomiczny. Z czasem zaczęli także budować wyjątkowość Krakowa i jego wielkość.  W naszym projekcie chcemy nawiązywać także do tego dziedzictwa.
tekst alternatywny
tekst alternatywny
tekst alternatywny
tekst alternatywny
Dla kogo? Jeśli jesteś animatorem lub edukatorem działającym w naszym mieście, dołącz do nas koniecznie. Jeśli chcesz poznać innych animatorów i edukatorów, Twoja obecność jest bardzo pożądana. Jeśli masz niespożytą energię i mnóstwo pomysłów, na realizację których brakuje Ci środków lub przyjaznego miejsca, Twoja obecność jest obowiązkowa.

Co zrobić? Wystarczy: - zapoznać się z regulaminem, - wypełnić deklarację uczestnictwa i oświadczenie na czas epidemii i wysłąc ja na adres mailowy: archipelag@ckpodgorza.pl, - wysłać lub dostarczyć osobiście oryginał na adres: Centrum Kultury Podgórza ul. Sokolska 13, 30-898 Kraków

Do kiedy? Czekamy na Ciebie do 31 stycznia 2022 roku.
krakowski archipelag kultury
krakowski archipelag kultury
krakowski archipelag kultury
krakowski archipelag kultury
krakowski archipelag kultury
krakowski archipelag kultury
krakowski archipelag kultury
krakowski archipelag kultury
krakowski archipelag kultury
krakowski archipelag kultury
krakowski archipelag kultury
krakowski archipelag kultury
krakowski archipelag kultury
krakowski archipelag kultury

Szkolenia - I edycja Krakowskiego Archipelag Kultury

1 /

Śledź nas na Facebooku!

KAK Facebook

Do pobrania:

Do pobrania:

Na skróty

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej.