Krakowski Archipelag Kultury ma być przede wszystkim okazją do spotkania się środowiska edukatorów i animatorów kultury. Zależy nam, by uczestnicy programu mieli okazję do wymiany doświadczeń, pozyskania inspiracji i nawiązania relacji, które pozwolą później na wspólne realizowanie projektów z zakresu edukacji kulturowej. Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby na co dzień realizujące edukację kulturową do wzięcia udziału w programie – zaprasza Anna Grabowska, Dyrektor Centrum Kultury Podgórza.
W ramach „Krakowskiego Archipelagu Kultury” odbędzie się cykl specjalnie przygotowanych szkoleń dla animatorów i edukatorów z krakowskich instytucji kultury, młodzieżowych domów kultury, organizacji pozarządowych, szkół, świetlic środowiskowych i innych podmiotów prowadzących edukację kulturową. Warsztaty i szkolenia pozwolą uczestnikom poszerzyć wiedzę na temat edukacji kulturowej, najnowszych trendów w obszarze public relations, a także praktycznych rozwiązań związanych z edukacją kulturową. Drugim etapem programu będzie konkurs grantowy dla uczestników projektu, a całość zwieńczy konferencja podsumowująca.
Serdecznie zapraszamy edukatorów i animatorów kultury do wzięcia udziału w pilotażowej edycji projektu ”Krakowski Archipelag Kultury” - Program Edukacji Kulturowej dla Krakowa. W 2021 roku czekają nas wspólne działania integrujące, podnoszące nasze kompetencje i pozwalające na dzielenia się doświadczeniem i dobrymi praktykami.

Rekrutacja

Pierwsza część programu rozpocznie się 20 kwietnia inauguracyjnym wykładem „Od konkurencji do współpracy, czyli współczesne paradygmaty sukcesu”. Wszyscy zainteresowani dołączeniem do programu „Krakowski Archipelag Kultury”, mogą zgłosić swoją chęć udziału wypełniając deklarację, którą należy przesłać na adres: archipelag@ckpodgorza.pl lub dostarczyć do Centrum Kultury Podgórza, ul. Sokolska 13, 30-510 Kraków. Uczestnicy programu będą mogli wybrać z szerokiej puli zaplanowanych warsztatów i szkoleń. Wśród nich znalazły się szkolenia poświęcone przygotowaniu odpowiedniej do potrzeb i oczekiwań odbiorców oferty edukacji kulturowej, działaniom związanym z rzecznictwem kultury oraz wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań w komunikacji z odbiorcą. Cykl zakończony zostanie blokiem praktycznych warsztatów, poświęconych między innymi partycypacji, zdalnym formom prowadzenia edukacji kulturowej, a także włączaniu osób z niepełnosprawnościami w obszar kultury i sztuki.

Konkurs grantowy dla uczestników projektu

Po zakończeniu cyklu szkoleń, uczestnicy projektu będą mogli zgłosić swoje inicjatywy do konkursu grantowego, podczas którego wyłonione zostaną najbardziej wyjątkowe propozycje dotyczące edukacji kulturowej. Najlepsze koncepcje uzyskają środki na realizacje, a także wsparcie merytoryczne i organizacyjne ze strony Centrum Kultury Podgórza. Efekty prac laureatów konkursu zostaną zaprezentowane wszystkim uczestnikom programu na konferencji podsumowującej.

Pilotażowa edycja

Program „Krakowski Archipelag Kultury” powstał w odpowiedzi na wskazane w przygotowanym przez Małopolski Instytut Kultury raporcie „Jaki program edukacji kulturowej w Krakowie? Diagnoza edukacji w obszarze kultury” kierunki rozwoju edukacji kulturowej w Krakowie. Ze względu na pilotażowy charakter pierwszej edycji „Krakowskiego Archipelagu Kultury”, niezwykle istotnym elementem programu będzie konferencja z udziałem uczestników projektu, edukatorów zaangażowanych w część szkoleniową oraz przedstawicieli Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK, podczas której dokonana zostanie ewaluacja programu.

Szczegółowe informacje na temat „Krakowskiego Archipelagu Kultury” (harmonogramu działań, zasad uczestnictwa – w tym naboru konkursowych wniosków o dofinansowanie projektów) dostępne są na stronie -> https://bit.ly/3dTxtZ3

Na skróty

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej.