Dlatego, jeżeli jesteś animatorem/edukatorem zawiązanym z krakowską instytucją kultury, pozarządową organizacją prowadzącą działania z ww. obszaru, świetlicą środowiskową, centrum aktywności seniora, pracujesz w szkole lub młodzieżowym domu kultury, WEŹ UDZIAŁ!

Proponowane przez nas szkolenia i warsztaty to okazja do spotkania osób podobnie myślących, zajmujących się zbliżonym zakresem zagadnień, stykających się z takimi samymi problemami. Razem, szkoląc się i pracując, możemy nie tylko zyskać nowe kompetencje i pogłębić naszą wiedzę, ale przede wszystkim poznać się i zintegrować! NIE PRZEGAP OKAZJI!

Szkolenia i warsztaty są bezpłatne. Będą realizowane online na platformie edukacyjnej ZOOM lub stacjonarnie, o ile zostaną zmienione lub zniesione obostrzenia wprowadzone w związku z panującą epidemią. LICZYMY NA TO!

Wystarczy:

Nasze szkolenia i warsztaty podzieliliśmy na trzy bloki tematyczne:

BLOK TEORETYCZNY:


  •   O edukacji kulturowej w Małopolsce ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji Krakowa. Prezentacja badań i dobrych praktyk. Wykład połączony z dyskusją,
Piotr Knaś i Weronika Idzikowska (Małopolski Instytut Kultury)
15.04.2021 (czwartek) godz. 14.30, online 

Spotkanie inaugurujące część szkoleniową pilotażowego Programu Edukacji Kulturowej dla Krakowa „Krakowski Archipelag Kultury”. Zostanie na nim zaprezentowany plan spotkań szkoleniowo-warsztatowych, przybliżone zostaną warunki uczestnictwa wraz z wymogami, jakie należy spełnić, aby móc wziąć udział w Konkursie Projektów. Nasi goście, Pani Weronika Idzikowska oraz Pan Paweł Knaś – pracownicy Małopolskiego Instytutu Kultury, podzielą się z nami swoimi doświadczeniami związanymi z koordynacją projektu Bardzo Młoda Kultura 2018-2021 dla Małopolski z ramienia Narodowego Centrum Kultury oraz przybliżą nam najważniejsze problemy wynikające z raportu, przygotowanego na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa przez Małopolski Instytut Kultury, zatytułowanego „Jaki program edukacji kulturowej w Krakowie? Diagnoza edukacji w obszarze kultury”

Piotr Knaś i Weronika Idzikowska – pracownicy Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie, pomysłodawcy i twórcy „Partnerstwa na rzecz edukacji kulturowej w Małopolsce”, koordynatorzy projektu Bardzo Młoda Kultura 2018 – 2021 poświęconego temu zagadnieniu i w szerokim partnerstwie realizowanego przez Małopolski Instytut Kultury. Opracowali diagnozę sytuacji edukacji kulturowej w Krakowie na potrzeby Urzędu Miasta Krakowa. Weronika Idzikowska w 2020 roku była stypendystką MKiDN w zakresie szkolenia kadr kultury w programie „Kultura w sieci”.


 •   Od konkurencji do współpracy, czyli współczesne paradygmaty sukcesu, Łukasz Hajduk (Zakład Pedagogiki Społecznej i Andragogiki, Instytut Pedagogiki UJ)
20.04.2021 (wtorek) godz. 12.00 – 15.00, online 
Zapisy -> https://forms.gle/b9TyT975xDbN6vpb9

Kiedy w środowisku lokalnym działa wiele podmiotów, których celem jest aktywizowanie środowiska, pobudzanie do działa, animowanie przez kulturę, pojawia się pytanie: Czy te podmioty ze sobą konkurują, czy też współpracują. W teorii odpowiedź wydaje się oczywista, jednak w praktyce sytuacja bardziej się komplikuje. Dlatego warsztat ten będzie dotyczył sposobów wpływania na innych wg Roberta Cialdiniego i nawyków skutecznego działania wg Stevena Covey'a, przede wszystkim jednak będzie o synergii i networkingu. A wszystko to w praktycznej odsłonie z elemntami teorii.

Łukasz Hajduk – adiunkt w Instytucie Pedagogiki UJ. Certyfikowany trener i tutor, animator kultury. Swoje zainteresowania naukowe łączy w obszarze pedagogiki społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem andragogiki, animacji społecznej i kulturowej oraz zagadnień związanych z budowaniem społeczeństwa obywatelskiego i rozwojem regionalnym. Pracuje warsztatowo z różnymi grupami - zarówno z dziećmi i młodzieżą, jak i osobami dorosłymi. Od kilku lat prowadzi szkolenia dla nauczycieli, dzieląc się z nimi własnym doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą, a także teorią pogłębianą na uczelni.


  •   Metody identyfikacji i pobudzanie potencjałów. Edukacja kulturowa jako eksploracja lokalnych potencjałów i zasobów oraz odpowiedź na oczekiwania mieszkańców, Anna Miodyńska
04.05.2021 (wtorek) godz. 9.00 – 16.00, online
Zapisy -> https://forms.gle/6W2mCevdECVgRdQh7

Jak zbudować najbardziej optymalną, a więc bazująca na dostępnych zasobach i odpowiadającą oczekiwaniom, ofertę edukacji kulturowej? Jakich narzędzi użyć, aby poznać te zasoby, potencjały i oczekiwania? Jak włączyć tę diagnozę w rytm codziennej pracy animatorek i animatorów kultury? Wspólnie znajdziemy odpowiedź na te pytania podczas warsztatów. Szkolenie ma na celu pogłębienie świadomości znaczenia diagnozy lokalnego potencjału kulturowego i oczekiwań mieszkańców w codziennej pracy instytucji lub organizacji kultury; zdobycie umiejętności planowania diagnozy i monitoringu - tworzenie planu badań; praktyczną naukę dwóch prostych i przydatnych narzędzi diagnozy.

Zagadnienia:
- Wartość diagnozy w pracy animatorów.
- Planowanie pracy diagnostycznej w zespole instytucji/organizacji kultury. 
- Proces i produkt w działaniach z zakresu edukacji kulturowej oraz ich planowanie i ewaluacja.
- Analiza SWOT, drzewo celów, narzędzia poznawania oczekiwań, mapa zasobów.

Anna Miodyńska – przyrodniczka i edukatorka. Absolwentka szkół trenerskich w zakresie pracy z grupami, ukończyła także studia podyplomowe o specjalności: kierowanie procesami edukacyjnymi w obszarze rewitalizacji, przedsiębiorczości, samorządności lokalnej. We współpracy z organizacjami pozarządowymi, instytucjami i jednostkami samorządu terytorialnego prowadzi działania angażujące mieszkańców w planowanie rozwoju kultury w ramach strategii rozwoju miast, gmin i wsi. Przez wiele lat związana z Małopolskim Instytutem Kultury w Krakowie. Obecnie współtworzy fundację zajmującą się potencjałem kulturowym miejsc.
 

  •   Diagnoza i ewaluacja projektów związanych z edukacją i animacją kultury, Piotr Knaś (Małopolski Instytut Kultury),
12.05.2021 (środa) online lub stacjonarnie:
- stacjonarnie: godz. 10.00 -  15.00
- online: godz. 17.00 -  19.30
Zapisy -> https://forms.gle/wr2zW4nSL24NSt8D6

Warsztat będzie dotyczył efektywnego procesu włączania odbiorców oferty kulturalnej w tworzenie przedsięwzięć edukacyjnych i animacyjnych, których ważnym etapem realizacji jest ewaluacja. Służy  ona poprawie jakości pracy, pomaga w dostosowaniu oferty do potrzeb odbiorców, a przede wszystkim jest jednym z najskuteczniejszych narzędzi edukacji: uczeniem się w działaniu. Najprościej mówiąc ewaluacja to porównanie planów z rezultatami oraz wyciągnięcie wniosków z tego porównania. O ewaluacji myślimy już na etapie planowania projektu. Jak to zrobić? Co poddać ewaluacji i jak wykorzystać jej wyniki? Jakie narzędzia i wskaźniki zastosować?

Piotr Knaś – pracownik Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie, jeden z pomysłodawców i twórców „Partnerstwa na rzecz edukacji kulturowej w Małopolsce”, koordynator projektu Bardzo Młoda Kultura 2018 – 2021 poświęconego temu zagadnieniu i w szerokim partnerstwie realizowanego przez Małopolski Instytut Kultury. Pracował przy przygotowywaniu diagnozy sytuacji edukacji kulturowej w Krakowie na potrzeby Urzędu Miasta Krakowa.

BLOK PR


  •   Instytucje kultury i influencerzy – czy taka współpraca może się udać?,
Paulina Małochleb (blog „Książki na ostro”)
29.04.2021 (czwartek) godz. 10.00 – 12.00, online lub stacjonarnie
Zapisy -> https://forms.gle/JEEbdwMLds22cvB58

Największym promocyjnym wyzwaniem dla instytucji kultury jest wywołanie merytorycznych reakcji medialnych. O ile stosunkowo łatwo dzięki mediom społecznościowym i reklamie outdoorowej przyciągnąć publiczność, o tyle nie ma właściwie szans, by zdobyć recenzje z wystaw i albumów, by media poświęciły wydarzeniom kulturalnym tekst inny niż wzmianka w kalendarium.

Dlatego szansą dla instytucji kultury są influencerzy oraz blogerzy, wszystkie osoby, które piszą profesjonalnie, ale poza dużymi mediami, o wydarzeniach i projektach kulturalnych. W czasie warsztatów zajmiemy się określeniem zasad możliwej współpracy – tak, aby była atrakcyjna dla obu stron, oparta na zasadach etycznych, a jednocześnie efektywna promocyjnie i finansowo. Ustalimy, do kogo można się zwracać, jaki zakres świadczeń nas interesuje, w jaki sposób można je weryfikować. Porozmawiamy o tym, co mogą zaproponować influencerzy, jak mają budować swoją markę, by stać się atrakcyjnym medium dla instytucji kultury, jaki rodzaj komunikatu jest potrzebny, by współpracę zdobyć i utrzymać.

Paulina Małochleb – doktor nauk humanistycznych na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sekretarz Nagrody Poetyckiej im. Wisławy Szymborskiej, krytyczka literacka, członek redakcji „Nowej Dekady Krakowskiej". Publikuje m.in. w „FA-arcie”, „Nowych Książkach”, „Odrze”, „Twórczości”, „Znaku”. Autorka bloga „Książki na ostro”.


  •   Kryzys można zaplanować. Manuale kryzysowe i strategie działania w przypadku sytuacji kryzysowych, Michał Zalewski (Dobrze Powiedziane)

15.06.2021 (wtorek) godz. 10.30 – 12.30, online lub stacjonarnie
Zapisy -> https://forms.gle/ZWY5zahJqaWUKHTm7

Do każdego kryzysu można się przygotować. Chociaż brzmi to zaskakująco, jest to prawda. Oczywiście każdy kryzys jest inny, jednak znajomość modeli działania, wcześniejsze zaplanowanie scenariuszy oraz budowanie w zespole świadomości, że tylko dzięki pracy zespołowej można uniknąć kryzysu, daje szansę na zminimalizowanie strat wizerunkowych lub zgaszenie potencjalnego pożaru w zarodku. Warto także wiedzieć, że dwa kluczowe aspekty radzenia sobie z sytuacją kryzysową to: czas i opanowanie. 

Michał Zalewski – rzecznik prasowy Krakowskiego Biura Festiwalowego i Centrum Kongresowego ICE Kraków. Promotor cyklicznych spotkań ze studentami krakowskich uczelni wyższych, podczas których przekazuje wiedzę o przemyśle spotkań oraz jego znaczeniu dla marketingu miejsc i promocji marek miejskich. Doświadczenie zdobywał w Biurze Promocji kina KIJÓW.CENTRUM w Krakowie. Obecnie współpracuje również z branżą life science. Konferansjer prowadzący koncerty, premiery filmowe oraz kongresy. Ekspert w zakresie komunikacji oraz zarządzania informacją, właściciel marki Dobrze Powiedziane, konferansjer i miłośnik szwedzkiego stylu życia. Opiekuje się ponad siedemdziesięcioma markami z obszarów: przemysł spotkań, literatura, film, muzyka oraz turystyka. Pełnił obowiązki Kierownika Działu Nowych Mediów i PR. Jako członek zespołu Departamentu Marketingu KBF został nagrodzony Grand Prix V edycji konkursu Marketing Roku. Był laureatem 2. miejsca konkursie PRotony w kat. Debiut w PR oraz Złote Spinacze w kat. PR miejsca, miasta, regionu. Gra na skrzypcach. Porusza się na rowerze i elektrycznej hulajnodze, kiedy tylko pozwala na to pogoda. Lubi gruszki, psy, lasy i markę Volvo.


  •   Komunikacja w social mediach - warsztat tworzenia angażujących treści, Adrian Gamoń (Option 360 Agency)
17.06.2021 (czwartek) godz. 9.00 – 12.00, online lub stacjonarnie
Zapisy -> https://forms.gle/587G9HEVW5xahKWRA

Rozwinięcie  umiejętności planowania i tworzenia angażujących treści na potrzeby komunikacji w social mediach to cel szkolenia. Uczestnicy nie tylko będą mieli okazję lepiej zrozumieć kwestie związane z działaniem algorytmów treści oraz czynników wpływających na atrakcyjność i zarazem lepszą czytelność treści przez odbiorców,  ale również podczas części warsztatowej stworzą nowe posty i otrzymają do nich konkretną informację zwrotną. Dodatkowo każdy uczestnik dostanie prezentację oraz listę kontrolną przydatną w tworzeniu angażujących postów.

Adrian Gamoń – strateg, ekspert ds. brandingu i social media. Wierzy w MOC słów i znaczenie narracji, dlatego pomaga firmom i osobom w tworzeniu skutecznej komunikacji marek spójnych z ich wartościami i potrzebami ich klientów. Założyciel agencji Option 360 Agency (wcześniej Social Frame) wyspecjalizowanej w komunikacji marek w mediach cyfrowych. Twórca dwóch unikatowych kierunków studiów podyplomowych na AGH w Krakowie: „Social Media & Content Marketing” i „Marketing miejsc i kreowanie marek lokalnych”. Inicjator i organizator spotkań LinkedIn Local w Krakowie.

BLOK PRAKTYCZNY:


  •   „Z czym i po co do ludzi? – Akcja partycypacja
, Weronika Śliwiak  (Ośrodek Kultury Kraków – Nowa Huta)

06.05.2021 (czwartek) online lub stacjonarnie:
- stacjonarnie: godz. 10.00 – 12.45
- online: godz. 10.00 – 11.45
Zapisy -> https://forms.gle/DLyRoQXnWf36tDg58

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z partycypacyjną metodą pracy projektowej oraz z korzyściami i trudnościami, z jakimi się ona wiąże. Poruszone zostaną zagadnienia: zróżnicowania potrzeby działań partycypacyjnych w odniesieniu do wybranych grup, etapów pracy opartej na partycypacji, zróżnicowania jej stopni, możliwości działań zwiększających partycypację, a także możliwość stosowania elementów partycypacyjnych w projektach prowadzonych metodami zdalnymi.

Pochylimy się nad zagadnieniami diagnozy i ewaluacji oraz nad przykładami dobrych praktyk i wypróbowanych rozwiązań. Sprawdzianem zdobytej wiedzy będzie wspólne tworzenie projektu opartego na partycypacji uczestników.

Weronika Śliwiak – przyrodnik, ale również językoznawczyni i animatorka czytelnicza, działa także jako edukatorka w zakresie szeroko pojętej kultury, dziedzictwa regionalnego oraz ochrony środowiska. Na co dzień pracuje z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi i seniorami głównie w projektach Ośrodka Kultury Kraków – Nowa Huta, w którym zajmuje stanowisko głównego specjalisty ds. projektów. Pracę z projektami, która pozwala jej na połączenie wszystkich pasji, rozpoczęła w 2014 r. i od tamtej pory napisała mnóstwo wniosków. Zrealizowała oraz skoordynowała ponad 30 zadań różnej wielkości i treści we współpracy z uczelniami, szkołami, przedszkolami, bibliotekami, muzeami, wydawnictwami, NGO-sami i innymi podmiotami z całej Polski. Od samego początku w swojej pracy projektowej działa partycypacyjnie, pozwalając na pierwszy plan wysunąć się potrzebom i pomysłom grupy oraz konsekwentnie budując działania z uczestnikami projektów.

Od kilku lat szczególna uwagę poświęca dostępności działań kulturalnych dla osób ze specjalnymi potrzebami. Za swoje działania została uhonorowana w 2020 r. przez Fundację Kultury Bez Barier tytułem Liderki Dostępności. Członki Partnerstwa na Rzecz Edukacji Kulturowej w Małopolsce, działającego pod auspicjami Małopolskiego Instytutu Kultury.


  •   Prawa dziecka i projektowanie partycypacyjne z dziećmi i młodzieżą,
Weronika Idzikowska (Małopolski Instytut Kultury)
10.05.2021 (poniedziałek) godz. 10.00-15.00, online lub stacjonarnie
Zapisy -> https://forms.gle/4mEpjrrAbkqtpgbEA

Na warsztatach zostaną poruszone następujące tematy: realizacja praw partycypacyjnych młodych ludzi w działaniach edukacyjnych i animacyjnych – dzieci i młodzież jako współtwórcy działań; tworzenie warunków dla współpracy dzieci, młodzieży i dorosłych. Omówione zostaną modele działań partycypacyjnych poparte konkretnymi przykładami, rozwiązania wspierające partycypację dziecięcą i młodzieżową. Warsztaty zostały zaprojektowane w oparciu o tradycję działań non-violence (m.in. Porozumienia bez przemocy), pedagogikę twórczości i praktyki uważności.

Weronika Idzikowska – pracownik Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie, jedna z pomysłodawców i twórców „Partnerstwa na rzecz edukacji kulturowej w Małopolsce”, koordynatorka projektu Bardzo Młoda Kultura 2018 – 2021 poświęconego temu zagadnieniu i w szerokim partnerstwie realizowanego przez Małopolski Instytut Kultury. Pracowała przy przygotowywaniu diagnozy sytuacji edukacji kulturowej w Krakowie na potrzeby Urzędu Miasta Krakowa. W 2020 roku była stypendystką MKiDN w zakresie szkolenia kadr kultury w programie „Kultura w sieci”.


  •   Pracownia w eterze, czyli dlaczego zamknięcie stacjonarnej pracowni nie było równe zamknięciu firmy; Warsztat: Domowe desenie, czyli czym można drukować w domu
, Justyna Mazur (Litograf Studio)

11.05.2021 (wtorek) godz. 10.00-11.00, online lub stacjonarnie
Zapisy -> https://forms.gle/VV7b6w7TbEaQpvGk8

Justyna Mazur – specjalistka od edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych. Doświadczenie drukarskie zdobywała pod okiem prof. Jacka Zaborskiego (Wydział Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie). Uczyła się również od Eszter Sziksz, urodzonej na Węgrzech artystki wykładającej grafikę w Ringling College of Art + Design (USA) oraz Li Portenlänger, niemieckiej graficzki, malarki, performerki, kierującej Pracownią Litograficzną Eichstaett (Niemcy). Specjalizuje się w technice litografii i mokulito.


  •   Odzyskiwanie obecności. Strategie włączające osoby z niepełnosprawnościami w obszar kultury i sztuki
, Justyna Sobczyk (Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego)

13.05. 2021 (czwartek), online lub stacjonarnie:
- stacjonarne: godz. 11.00 – 15.30 (przerwa 20 minutowa)
- online:
1. I grupa godz. 10.00 – 12.30
2. II grupa godz. 13.30 – 16.00
Zapisy -> https://forms.gle/ibjZ61KkCj86aJG37

Justyna Sobczyk – reżyserka, pedagożka, założycielka Teatru 21, którego aktorami są osoby z zespołem Downa i autyzmem. Absolwentka Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wiedzy o Teatrze w warszawskiej Akademii Teatralnej oraz Pedagogiki Teatru na berlińskim Universität der Künste. Laureatka Paszportu Polityki 2021 w kategorii Teatr „Za przedstawienia uczące wrażliwości na to, co nieoczywiste. I dawanie każdym z nich wspaniałego przykładu praktykowania różnorodności, włączania i współpracy – na poziomie ludzkim, społecznym, artystycznym i instytucjonalnym”.


  •   Od bibliotecznego regału do ogromnego potencjału – o pracy z czytelnikami, przełamywaniu stereotypów i wrażliwości na odbiorcę, Jerzy Woźniakiewicz (Wojewódzka Biblioteka Publiczna)
18.05. 2021 (wtorek) godz. 11.00 – 12.30, online lub stacjonarnie
Zapisy -> https://forms.gle/shDn6XtYcufcXLP47

Jerzy Woźniakiewicz – od 2011 r. dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. Wcześniej zajmował się PR w bibliotece oraz Urzędzie Miasta Krakowa i jednostkach samorządowych.  Ukończył studia z zakresu zarządzania w kulturze, a także bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego oraz politologii. Specjalizuje się w zagadnieniach zarządzania w instytucjach kultury. Ratownik. Współautor Programu „Bezpieczny Kraków”, koordynuje jego segment związany m.in. z ratownictwem i prewencją antyterrorystyczną w obiektach użyteczności publicznej. Trener i ekspert Stowarzyszenia Labib. Interesuje się nowymi technologiami, zwłaszcza w zastosowaniach bibliotecznych. W wolnych chwilach fotografuje, tworzy materiały wideo i uprawia strzelectwo sportowe. Lubi jeździć na rowerze.  


  •   „Kultura ekologii czy ekologia kultury”, Weronika Śliwiak (Ośrodek Kultury Kraków – Nowa Huta), Anna Giermek (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
20.05.2021 (czwartek) godz. 10.00 – 15.00, online lub stacjonarnie
Zapisy -> https://forms.gle/SXTox83dyuEFnKSP7

Weronika Śliwiak – przyrodnik, ale również językoznawczyni i animatorka czytelnicza, działa także jako edukatorka w zakresie szeroko pojętej kultury, dziedzictwa regionalnego oraz ochrony środowiska. Na co dzień pracuje z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi i seniorami głównie w projektach Ośrodka Kultury Kraków – Nowa Huta, w którym zajmuje stanowisko głównego specjalisty ds. projektów. Pracę z projektami, która pozwala jej na połączenie wszystkich pasji, rozpoczęła w 2014 r. i od tamtej pory napisała mnóstwo wniosków. Zrealizowała oraz skoordynowała ponad 30 zadań różnej wielkości i treści we współpracy z uczelniami, szkołami, przedszkolami, bibliotekami, muzeami, wydawnictwami, NGO-sami i innymi podmiotami z całej Polski. Od samego początku w swojej pracy projektowej działa partycypacyjnie, pozwalając na pierwszy plan wysunąć się potrzebom i pomysłom grupy oraz konsekwentnie budując działania z uczestnikami projektów.

Od kilku lat ogarnięta jest szczególną uwagę poświęca dostępności działań kulturalnych dla osób ze specjalnymi potrzebami. Za swoje działania została uhonorowana w 2020 r. przez Fundację Kultury Bez Barier tytułem Liderki Dostępności. Członki Partnerstwa na Rzecz Edukacji Kulturowej w Małopolsce, działającego pod auspicjami Małopolskiego Instytutu Kultury.

Anna Giermek – odkąd pamięta fascynował ją świat i dlatego została naukowcem oraz nauczycielem. Studiowała biologię stosowaną oraz ochronę środowiska, dodatkowo ukończyła studia podyplomowe z energetyki alternatywnej. Obecnie pracuje nad doktoratem na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, we współpracy z Instytutem Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego. Naukowo interesuje się przede wszystkim ekologią i biologią ewolucyjną oraz zachowaniami zwierząt, w związku z czym na co dzień „podpatruje” rodziny zeberek - małych ptaków pochodzących z Nowej Zelandii.

Uważa, że ważną rolą biologa-naukowca są działania popularyzujące naukę, jak też przekazywanie wiedzy w ciekawy i przystępny sposób. Z tego powodu jej warsztaty przepełnione są licznymi eksperymentami i metodami aktywizującymi uczestników. W chwilach, gdy nie rozwiązuje zagadek nauki, z pasji pracuje w szkole międzynarodowej, gdzie chętnie korzysta z metody projektowej i jest zaangażowana w projekty ekologiczne.

Motto, którym kieruje się w swojej pracy, to: „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem.” (Konfucjusz)


  •   Dziedzictwo – wezmę udział!, Melania Tutak (Stowarzyszenie Podgorze.pl)
25.05.2021 (wtorek) godz. 12.00, online lub stacjonarnie
Zapisy -> https://forms.gle/yqXFM3s5B4xfBy9V7

Jak aktywnie włączać społeczność lokalną we wspólne opowiadanie o dziedzictwie, w działania edukacyjne budujące lokalną tożsamość? W czasie spotkania zostaną zaprezentowane możliwe pola współpracy, przykłady projektów kulturowych i edukacyjnych opartych na dziedzictwie, zrealizowanych wspólnie z mieszkańcami, zarówno przez organizację pozarządową (Stowarzyszenie PODGORZE.PL), jak i instytucję miejską (Muzeum Krakowa, oddział Muzeum Podgórza). Pułapki działań zaangażowanych, rekomendacje, dobre praktyki.

Melania Tutak – teatrolog, muzealnik, adiunkt w Muzeum Podgórza oddziale Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Absolwentka polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i muzealniczych studiów podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego. Przez 13 lat prowadziła Dom Historii Podgórza, tworząc pierwsze w Krakowie muzeum dzielnicowe o charakterze partycypacyjnym, którego kolekcja stała się przyczynkiem do powołania w 2018 roku przez Prezydenta Miasta Krakowa Muzeum Podgórza – nowego oddziału Muzeum Krakowa. Aktywistka miejska, współzałożycielka i od 15 lat Członkini Zarządu Stowarzyszenia PODGORZE.PL, organizacji pozarządowej aktywnie i kreatywnie działającej na terenie dawnego miasta Podgórza, dziś XIII Dzielnicy Krakowa. Współautorka wielu projektów kulturalno-społecznych aktywizujących i skupiających lokalną społeczność wokół dziedzictwa prawobrzeżnego Krakowa.


  •   Wolontariat w kulturze, Natalia Kozdrowska (Fundacja Wygrajmy Siebie)
08.06.2021 godz. 10.00 – 13.00, online lub stacjonarnie
Zapisy -> https://forms.gle/xNumk4nzy7DHXFws5

Podczas warsztatów odpowiemy na wiele pytań związanych z wolontariatem, m.in.: Czy warto? Jak się do tego zabrać z punktu widzenia organizacji korzystającej z wolontariatu, jak i samemu podejmując się tego rodzaju aktywności. Zastanowimy się nad tym, jak można wykorzystać tę formę pracy w kontekście działań z obszaru edukacji kulturowej, a w szczególności akcji podejmowanych na rzecz społeczności lokalnych. Być może nasze spotkanie będzie również zachętą do tego, aby samemu podjąć się pracy wolonatryjnej.

Natalia Kozdrowska – z wolontariatem jest związana od 10 lat. W Fundacji „Wygrajmy Siebie”, z która związana jest od pierwszego dnia jej istnienia. Jest opiekunem wolontariatu. Poza wolontariatem długoterminowym w ww. Fundacji, była wiele razy wolontariuszką akcyjną. Mówi o sobie: Wolontariat, to coś w czym mogę się spełniać na wielu płaszczyznach i rozwijać swoje umiejętności. 
 

  •   Czy dostępność to przejaw kultury w kulturze czy konieczność? Jak zaprojektować, przeprowadzić i wypromować kulturalne wydarzenie w oparciu o ideę dostępności?
, Anna Żórawska (Fundacja Kultura Bez Barier)

10.06.2021 (czwartek) godz. 11.00 – 16.00, online lub stacjonarnie
Zapisy -> https://forms.gle/HzPbgXCacy8TZ4Gw8

Anna  Żórawska – założycielka i prezeska Fundacji Kultury Bez Barier w Warszawie, zatrudniającej na równi osoby niepełnosprawne, zajmującej się upowszechnianiem działań udostępniających kulturę dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, członkini komisji dostępności kultury przy MKiDN; założycielka ogólnopolskiej Sieci Liderek i Liderów Dostępności, absolwentka Szkoły Liderów PAWF. Organizatorka wielu szkoleń, warsztatów, konferencji, festiwali i webinariów.


  •   Jak pobudzać do działania,
DJ Wika

29.06.2021 (wtorek) godz. 12.00 – 14.00, online lub stacjonarnie
Zapisy -> https://forms.gle/8r4cBEVtzwTR9QBD8

Wirginia Szmit znana jako DJ Wika – to rozpoznawalna postać w całej Polsce nie tylko wśród seniorów, ale również wśród młodzieży. Z wykształcenia pedagog, pracowała głównie w szkołach i ośrodkach wychowawczych, obecnie czynna działaczka zaangażowana w sprawy seniorów. Inspiruje, animuje i zrzesza pokolenia. Chętnie rozwija się i uczy od młodszych kolegów sztuki DJing'u. Organizuje parady seniorów. Uczy, jak okiełznać samotność i jak tchnąć w nią radość życia. Uczy wzajemnego szacunku i akceptowania upływu czasu. Swoją energią dzieli się również podczas potańcówek i dyskotek, udowadniając, że nie liczy się wiek, a chęć do działania!


  •   Spotkanie z gościem specjalnym – Krystyną Mazurówną – znaną, utalentowaną, cenioną i oryginalną tancerką i choreografką
data spotkania zostanie podana w terminie późniejszym
Zapisy -> https://forms.gle/AqasVpo1rKnnUkN69

Krystyna Mazurówna – tancerka i choreografka. W czasach PRL-u szokowała swoją śmiałością w eksperymentach choreograficznych oraz przełamywaniu konwencji muzycznych i tanecznych. Od 1968 r. przebywa na emigracji w Paryżu. Była solistką w teatrze tańca Casino de Paris. Założyła własny zespół Ballet Mazurowna. Laureatka wielu nagród, partnerka słynnych baletowych gwiazd: Witolda Grucy, Stanisława Szymańskiego, Gerarda Wilka. Jest jurorką w programie telewizyjnym „Tylko taniec. Got to Dance”.

Na skróty

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej.