Krakowski Archipelag Kultury ma być przede wszystkim okazją do spotkania się środowiska edukatorów i animatorów kultury. Zależy nam, by uczestnicy programu mieli okazję do wymiany doświadczeń, inspirowania się i nawiązania relacji, które pozwolą później na wspólne realizowanie projektów z zakresu edukacji kulturowej. Serdecznie zapraszam wszystkie osoby na co dzień realizujące projekty związane z edukacją kulturową do wzięcia udziału w programie - zachęca Anna Grabowska, Dyrektor Centrum Kultury Podgórza.
W ramach Krakowskiego Archipelagu Kultury odbędzie się cykl specjalnie przygotowanych szkoleń dla animatorów i edukatorów z krakowskich instytucji kultury, młodzieżowych domów kultury, organizacji pozarządowych, szkół, świetlic środowiskowych i innych podmiotów prowadzących edukację kulturową. Warsztaty i szkolenia poświęcone będą tematyce wielokulturowości i różnym aspektom edukacji kulturowej. Kolejnymi etapami programu będzie wspólnie przygotowane wydarzenie kulturalne, konkurs grantowy dla uczestników projektu, a całość zwieńczy konferencja podsumowująca.
Krakowski Archipelag Kultury - Program Edukacji Kulturowej dla Krakowa - Edycja II - Kurs na wielokulturowość

Szkolenia i warsztaty

Szkolenia i warsztaty będą odbywały się w dwudniowych blokach (piątek-sobota). Pierwsza część warsztatowa zaplanowana jest na 18-19 lutego 2022 r. Rozpocznie się ona inauguracyjnym spotkaniem uczestników Programu i przedstawicieli Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa oraz Stowarzyszenia INTERKULTURALNI PL, współpracujących przy realizacji Programu Otwarty Kraków. Wśród szkoleń znalazły się warsztat  przygotowany przez Internationaler Bund  Polska – operatora Centrum Wielokulturowego w Krakowie oraz szkolenie wprowadzające. Tematem przewodnim drugiego bloku szkoleniowego zaplanowanego na 24-25 marca 2022 r. będzie „Wielokulturowość czy różnorodność kulturowa w Krakowie. Historia i współczesność”. Warsztaty prowadzone przez specjalistów m.in. z Centrum Społeczności Żydowskiej poświęcone będą różnym aspektom edukowania w zakresie różnorodności kulturowej. Na 22-23 kwietnia 2022 r. zaplanowano warsztaty dotyczące społeczeństwa otwartego i integracji wielokulturowych społeczności, a także dobrych praktyk w zakresie wymiany kulturowej. Ostatni blok szkoleniowy poświęcony akulturacji odbędzie się 13-14 maja 2022 r.  W ramach bloku obędą się spotkania z przedstawicielami różnych narodowości, a także powstanie mapa wielokulturowego Krakowa. Na zakończenie cyklu szkoleniowego odbędzie się warsztat poświęcony przygotowaniu wniosku do konkursu projektów.

Zaangażowanie uczestników

Każdy z bloków szkoleniowych zakończony zostanie spotkaniem „Sieciownika”, nieformalnej grupy złożonej z animatorów i edukatorów biorących udział w programie Krakowski Archipelag Kultury. Celami grupy będzie stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń, nawiązania współpracy, a także opracowywanie koncepcji wspólnej inicjatywy, która w formie pikniku odbędzie się  25 czerwca 2022 r. na Bulwarze Wołyńskim lub Plantach im. Floriana Nowackiego. Uczestnicy programu zostaną również poproszeni o wskazanie dodatkowych tematów warsztatów, w których chcieliby wziąć udział. Wskazane przez edukatorów i animatorów kultury warsztaty odbędą się w ramach zaplanowanych terminów.

Konkurs grantowy i wspólna inicjatywa

Po zakończeniu cyklu szkoleń, uczestnicy projektu zrealizują wspólnie przygotowywaną w ramach „Sieciownika” inicjatywę, a następnie będą mogli zgłosić propozycje wydarzeń z zakresu edukacji kulturowej do konkursu grantowego. Najlepsze koncepcje uzyskają środki na realizacje, a także wsparcie merytoryczne i organizacyjne ze strony Centrum Kultury Podgórza. Efekty wspólnej inicjatywy jak i  prac laureatów konkursu zostaną zaprezentowane wszystkim uczestnikom programu na konferencji podsumowującej.

Rekrutacja

Wszyscy zainteresowani dołączeniem do programu Krakowski Archipelag Kultury, mogą zgłosić swoją chęć udziału wypełniając deklarację, którą należy przesłać na adres: archipelag@ckpodgorza.pl lub dostarczyć do Centrum Kultury Podgórza, ul. Sokolska 13, 30-510 Kraków do 31 stycznia 2022 r. Uczestnicy programu będą mogli wybrać z szerokiej puli zaplanowanych warsztatów i szkoleń, wziąć udział w konkursie grantowym , a także zrealizować wraz z pozostałymi uczestnikami inicjatywę na rzecz promocji wielokulturowości w Krakowie.
Szczegółowe informacje na temat Krakowskiego Archipelagu Kultury (harmonogramu działań, zasad uczestnictwa – w tym naboru konkursowych wniosków o dofinansowanie projektów) dostępne są na stronie.
krakowski archipelag kultury
krakowski archipelag kultury
krakowski archipelag kultury
krakowski archipelag kultury
krakowski archipelag kultury
krakowski archipelag kultury
krakowski archipelag kultury
krakowski archipelag kultury
krakowski archipelag kultury
krakowski archipelag kultury
krakowski archipelag kultury
krakowski archipelag kultury
krakowski archipelag kultury
krakowski archipelag kultury

Szkolenia - I edycja Krakowskiego Archipelagu Kultury.

1 /

Plakaty

krakowski archipelag kultury

Na skróty

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej.