Ogromnie się cieszę, że nasza działalność została dostrzeżona i doceniona przez Kapitułę Wielokulturowości. Część inicjatyw, które realizujemy to duże projekty kulturalno-edukacyjne, ale znacznie więcej jest tych o mniejszej skali, za to niezwykłych ze względu na swój koloryt i siłę oddziaływania – opartych o bezpośrednie kontakty międzyludzkie i wzajemną wymianę doświadczeń. Tytuł, który otrzymaliśmy, jest nagrodą nie tylko dla Centrum Kultury Podgórza jako instytucji, ale również dla wszystkich artystów i dyplomatów, społeczników i edukatorów, którzy z nami współpracują. To wreszcie wielki ukłon w stronę mieszkańców prawobrzeżnej części Krakowa, którzy korzystając z naszej oferty ukierunkowanej na poznawanie innych kultur dają wyraz swojej otwartości na to, co odmienne i wcielają w życie ideały tolerancji, wzajemnego szacunku i zrozumienia – mówi Anna Grabowska, Dyrektor Centrum Kultury Podgórza.

Kraków – miasto wielu kultur

Tytuł Krakowskiego Ambasadora Wielokulturowości ustanowiła Rada Miasta Krakowa, chcąc docenić i wesprzeć działania oraz inicjatywy promujące zróżnicowanie kulturowe, etniczne, wyznaniowe oraz integrację mieszkańców Krakowa i środowisk cudzoziemców. Wyróżnienie to mogą otrzymać osoby indywidualne oraz podmioty (takie jak: organizacje pozarządowe, instytucje, firmy oraz grupy nieformalne), działające na rzecz dialogu międzykulturowego w naszym mieście. Przyznaje je Prezydent Miasta Krakowa – corocznie, za poprzedni rok kalendarzowy, w oparciu o rekomendacje Kapituły Wielokulturowości, która opiniuje zgłoszone kandydatury. Pracami Kapituły kieruje Przewodniczący Rady Miasta Krakowa. W jej skład wchodzą ponadto: Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa, któremu powierzono sprawy polityki społecznej; dyrektor komórki organizacyjnej UMK odpowiedzialnej za realizację konkursu; przedstawiciel RMK oraz laureaci tytułu Krakowski Ambasador Wielokulturowości z dwóch ostatnich edycji. Wśród kryteriów oceny, które bierze pod uwagę Kapituła, znajdują się m.in.: okres prowadzonej działalności na rzecz dialogu międzykulturowego w Krakowie, efekty i zakres tych działań oraz ich innowacyjność i różnorodność.

Od Ukrainy po Republikę Mali

Wśród realizowanych przez Centrum Kultury Podgórza inicjatyw zwrócono szczególną uwagę na te związane z kulturą Grecji – doceniane przez społeczność Greków mieszkających Polsce. W ostatnim czasie Centrum zorganizowało m.in. koncerty takich artystów greckiego pochodzenia jak: Eleni, zespołów Orfeusz oraz Mythos, wirtuoza greckiego instrumentu buzuki Angelo Wangelisa oraz śpiewaczki operowej Kariny Trapezanidou Skrzeszewskiej. Jedną z wielokulturowych propozycji zaoferowanych przez Centrum był również wieczór poezji greckiego laureata Nagrody Nobla w dziedzinie literatury Giorgiosa Seferisa. Centrum Kultury Podgórza – jako jedyne w Krakowie – prowadzi również kurs tańców greckich.

Doceniona została także aktywność Centrum Kultury Podgórza na rzecz promowania kultury chorwackiej – m.in. organizowane we współpracy z Honorowym Konsulatem Chorwacji w Krakowie widowisko z udziałem Narodowego Zespołu Pieśni i Tańca Chorwacji LADO, który odbył się w 2021 r. w Centrum Kongresowym ICE Kraków – dochód ze sprzedaży biletów na to wydarzenie został przeznaczony na renowację zabytków Zagrzebia uszkodzonych podczas trzęsienia ziemi w 2020 r.  Centrum Kultury Podgórza wielokrotnie wspierało również Konsulat przy organizacji obchodów Dnia Chorwacji w Krakowie. I tak w 2019 roku na niwie tej współpracy został zorganizowany koncert chorwackiego piosenkarza, reprezentanta Chorwacji w 45. Konkursie Piosenki Eurowizji w 2000 r., Gorana Karana. Koncert odbył się w Teatrze im. J. Słowackiego. Ponadto, od 2018 r. w Dworze Czeczów – filii Centrum Kultury Podgórza, gdzie mieści się siedziba Konsulatu – odbywają się koncerty artystów chorwackiego pochodzenia w ramach Międzynarodowego Festiwalu Młodych Artystów w Krakowie.

Dostrzeżono również aktywność Centrum Kultury Podgórza jako realizatora II edycji Programu Edukacji Kulturowej dla Miasta Krakowa Krakowski Archipelag Kultury, odbywającego się pod hasłem „Kurs na wielokulturowość”, którego celem jest m.in. zgłębianie problemu wielokulturowości w Krakowie – mieście, posiadającym jeden z największych odsetków cudzoziemskich mieszkańców w Polsce. Uwagę członków Kapituły zwróciła również Gala Wielokulturowe Podgórze – projekt realizowany przez Centrum Kultury Podgórza w 2021 i 2022 r., w ramach którego zaproszenie do Podgórza przyjęli artyści i twórcy pochodzący m.in. z Japonii (taneczno-muzyczno-filmowe wydarzenie „Jesienny powiew Japonii”), Republiki Mali i Kamerunu (wernisaże i wystawy malarstwa Seydou Zan Diarry „Inspiracje Afryką” oraz  Rodrigue Kongne Mousoby „Z Jaunde do Krakowa”), a także miłośnicy i znawcy latynoskiej Kuby („Fiesta Cubana”). Równie mocno podkreślono zaangażowanie Centrum na rzecz społeczności ukraińskiej – zarówno uchodźców, którzy przybyli do naszego miasta uciekając przed okrucieństwami wojny jak i tych osób, które pozostały w kraju ogarniętym konfliktem zbrojnym. Na przestrzeni ostatnich miesięcy Centrum zorganizowało m.in. klub integracyjny dla dzieci z Ukrainy „Dobre miejsce”, bezpłatne lekcje języka polskiego dla dzieci i młodzieży z Ukrainy, bezpłatne zajęcia dla mam z małymi dziećmi, czy warsztaty teatralne dla ukraińskiej młodzieży. Centrum aktywnie włączało się również w miejskie akcje humanitarne oraz zbiórkę materiałów niezbędnych do ratowania dóbr kultury Lwowa – miasta partnerskiego Krakowa.
1 /

Na skróty

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej.