Program Edukacji Kulturowej to propozycja mająca na celu nie tylko podnoszenie kompetencji kadr kultury, ale także tworzenie przestrzeni do nawiązania współpracy międzyorganizacyjnej i integracji edukatorów i animatorów kultury. Do udziału w Krakowskim Archipelagu Kultury zaproszone zostaną osoby zaangażowane w działania krakowskich miejskich instytucji kultury, młodzieżowych domów kultury, organizacji pozarządowych, szkół i świetlic środowiskowych. Animatorzy kultury i edukatorzy zainteresowani dołączeniem do programu Krakowski Archipelag Kultury, mogą zgłosić swoją chęć udziału wypełniając deklarację, którą należy przesłać na adres: archipelag@ckpodgorza.pl lub dostarczyć do Centrum Kultury Podgórza (ul. Sokolska 13, 30-510 Kraków) w terminie do 31 stycznia 2022 r.

Warsztaty i szkolenia

Pierwsza część programu – cykl warsztatów i szkoleń dla animatorów i edukatorów rozpocznie się 18 lutego 2022 r. Uczestnicy programu będą mogli wybrać z szerokiej puli zaplanowanych warsztatów i szkoleń, które będą się odbywały w dwudniowych blokach (piątek-sobota): 18, 19 lutego, 24, 25 marca (czwartek-piątek), 22, 23 kwietnia i 13, 14 maja 2022 r. Szczegółowy harmonogram szkoleń znajduje się TUTAJ. Motywem przewodnim tegorocznej edycji będzie hasło „Kurs na wielokulturowość”, a animatorzy i edukatorzy dzięki szkoleniom poszerzą swoją wiedzę na temat wielokulturowości, wymiany międzykulturowej oraz rozwiązań zwiększających otwartość odbiorców na inne kultury.  Szkolenia prowadzone będą we współpracy ze specjalistami ze Stowarzyszenia INTERKULTURALNI.PL, Centrum Społeczności Żydowskiej w Krakowie, Internationaler Bund Polska oraz Muzeum Etnograficznego w Krakowie.

Konkurs projektów

Uczestnicy programu zaproszeni zostaną do konkursu projektów, w ramach którego wyłonione zostaną innowacyjne działania edukacyjne i animacyjne z zakresu edukacji kulturowej.  Projekty będzie można składać indywidualnie lub w zespołach liczących maksymalnie 3 osoby. W czasie oceny zgłaszanych inicjatyw Komisja Konkursowa przyzna punkty za oparcie inicjatywy na wielokulturowym dziedzictwie miasta Krakowa, adresowanie działań do grup o ograniczonym dostępie do kultury, udział autora/autorów w blokach szkoleniowych i wizytach studyjnych, a także zgłoszenie inicjatywy przez zespół. 10 najlepszych propozycji otrzyma dofinansowanie w kwocie 6 500 zł oraz wsparcie w realizacji. Zwycięskie projektów zostaną zrealizowane przez Centrum Kultury Podgórza we współpracy z autorem inicjatywy pomiędzy 27 czerwca a 16 października 2022 r. Dodatkowo autorzy czterech najwyżej ocenionych projektów otrzymają nagrodę finansową wynoszącą 1 500 zł.

Wspólna inicjatywa i konferencja podsumowująca

Nowością w tegorocznej edycji będzie wspólnie przygotowane przez wszystkich uczestników projektu wydarzenie. Pomysł, koncepcja i szczegóły przebiegu realizowanej inicjatywy będą prowadzone w ramach spotkań roboczych organizowanych pod nazwą „Sieciownik”. Wspólne wydarzenie zrealizowane zostanie w formie pikniku, który odbędzie się  25 czerwca 2022 r. na Bulwarze Wołyńskim lub Plantach im. Floriana Nowackiego. Szczegółowe informacje na temat wspólnej inicjatywy będą na bieżąco udostępniane TUTAJ oraz na fanpage projektu. Celem organizacji pikniku będzie nie tylko stworzenie podstaw do późniejszej współpracy międzyorganizacyjnej i integracja środowiska edukatorów i animatorów, ale także promocja Krakowskiego Archipelagu Kultury wśród mieszkańców Krakowa. Podsumowaniem II edycji Programu Edukacji Kulturowej dla Krakowa – Krakowski Archipelag Kultury będzie konferencja, w której wezmą udział uczestnicy, organizatorzy, prowadzący warsztaty i przedstawiciele Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK. Projekt zakończy publikacja szczegółowego raportu ewaluacyjnego, w którym oceniona zostanie wartość programu poprzez porównanie rezultatów projektu ze wstępnymi zamierzeniami i celami.

Poprzednia edycja

W ramach pierwszej pilotażowej edycji Programu Edukacji Kulturowej dla Krakowa – Krakowski Archipelag Kultury odbyło się 18 specjalistycznych szkoleń, w których wzięło udział 224 uczestników reprezentujących krakowskie instytucje kultury, młodzieżowe domy kultury, szkoły, organizacje pozarządowe oraz świetlice środowiskowe. W konkursie projektów wyłoniono 10 zwycięskich inicjatyw, które zostały dofinansowane na łączną kwotę 53 665 zł i zrealizowane w okresie od 1 sierpnia do 15 października 2021 r. Pilotażowa edycja została zakończona konferencją, w czasie której zaprezentowano zrealizowane inicjatywy, podsumowano program, a także przedstawiono wyniki ewaluacji.

Harmonogram Krakowskiego Archipelagu Kultury

  • do 31 stycznia 2022 r. – zgłoszenia uczestników
  • luty – maj 2022 r. – warsztaty i szkolenia
  • 4-17 maja 2022 r. - składanie wniosków w konkursie projektów
  • 31 maja 2022 r. – ogłoszenie wyników Konkursu Projektów
  • 25 czerwca 2022 r. – realizacja wspólnej inicjatywy uczestników Programu
  • 27 czerwca – 16 października 2022 r. – realizacja wybranych projektów
  • Listopad 2022 r. - konferencja podsumowująca

Na skróty

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej.