Program koncertu

Nicolaus Bruhns (1665-1697)
Praeludium in e („wielkie”)

Johann Sebastian Bach (1675–1750)
Concerto a-moll wg Antonio Vivaldiego BWV 593:
[Allegro] — Adagio — Allegro

Joseph Haydn (1732-1809)
Flötenuhrstücke Hob. XIX:
nr 2 C-dur, nr 3 C-dur, nr 13 F-dur, nr 30 G-dur

Georg Friedrich Händel (1685-1759)
Kantata hiszpańska „No se emenderá jamás”
HWV 140 na sopran, gitarę i klawesyn
Arie — Recitativo — Allegro

José Bragato (1915-2017)
Ave Maria Andina na sopran, gitarę i klawesyn
Monumentos de la Música Española XLVII

Musica Barroca Española na sopran, lutnię i klawesyn:
Giovanni Stefani (XVII w.) – Vuestra belleza, señora
Anónimo (ca. 1700) – Todo eres contradicciones
Sebastián Durón (1660-1716) – Abril floreciente
Gabriel Bataillé (1575-1630) – El baxel está en la playa

Marco Enrico Bossi (1861-1925)
Pièce héroïque op. 128

Jehan Alain (1918-1994)
Variations sur un thème de Clément Jannequin

Louis Vierne (1870-1937)
Toccata b-moll op. 53 nr 6

Tomasz Soczek

Jest absolwentem Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, gdzie ukończył studia magisterskie w klasie organów prof. dra hab. Juliana Gembalskiego i dr. hab. Wi-tolda Zabornego. W ramach programu stypendialnego Erasmus+ kształcił się również u doc. Jaroslava Tůmy na Wydziale Muzycznym Akademii Sztuk Scenicznych w Pradze w Republice Czeskiej.

Jest laureatem kilku międzynarodowych i krajowych konkursów organowych, m.in. III Między-narodowego Konkursu Organowego im. Alexandra Goedicke w Moskwie (II nagroda i nagroda specjal-na), III Międzynarodowego Konkursu Organowego im. Jana Kucharskiego w Łodzi (II nagroda, I nie przyznano), XVIII Międzynarodowego Konkursu Organowego im. Petra Ebena w Opavie (II nagroda), II Międzynarodowego Konkursu Organowego im. Kurta Boßlera we Freiburgu (III nagroda). Został dwu-krotnym stypendystą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz laureatem nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wybitne osiągnięcia w twórczości artystycznej.

Jako solista i kameralista występuje w festiwalach muzycznych w Polsce i za granicą. Obecnie jest doktorantem Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego, pełni funkcję organisty klasztoru oo. Karmelitów Bosych w Krakowie oraz prowadzi działalność pedagogiczną.

Finesis Trio

Trio działające od 2008 r., które tworzą: Katarzyna Puch (sopran), Małgorzata Włodarczyk (gitara i lutnia) oraz Paulina Tkaczyk (klawesyn i flet barokowy).

Trio występowało podczas licznych festiwali w kraju i za granicą, m.in. w ramach takich wydarzeń jak: Festival Baroque d’Auvergne (Francja), Festiwal Polskiej Muzyki Organowej i Kameralnej (Słowacja), międzynarodowy festiwal „Związki pomiędzy kulturą południa a północy – Schubert-Chopin-Grieg – wzajemne inspiracje i rezonans w malarstwie i literaturze” (Kraków), festiwal Międzynarodowa Dekada Muzyki Organowej, Chóralnej i Kameralnej (Cieszyn-Czeski Cieszyn), Letni Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Przenikanie (Łask), festiwal Podgórskie Letnie Koncerty (Kraków), festiwal Letnie Koncerty Kameralne (Dobra), finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

W 2017 r. zespół wydał płytę Słońce zaklęte w dźwiękach Hiszpanii i Włoch, zawierającą unikatowy program, odnaleziony przez artystki w europejskich bibliotekach i muzeach. Spotkała się ona z uznaniem dziennikarzy muzycznych i zyskała wiele pozytywnych recenzji.
Katarzyna Puch – sopranistka. Ukończyła Akademię Muzyczną w Katowicach - specjalizacja wokalno-aktorska (z oceną celującą z aktorstwa). Koncertuje jako solistka i kameralistka w kraju i za granicą. Współpracuje z Chórem Polskiego Radia i Operą Krakowską, występując na najbardziej prestiżowych festiwalach muzycznych na świecie. Regularnie doskonali swój warsztat na kursach mistrzowskich, m.in. Voice, Body and Spirit in Balance. Odtwórczyni głównej roli w spektaklu Dom Bernardy Alba G. Lorca (reż. J. Głybin, Dni Muzyki Wokalnej, AM w Katowicach). Brała udział w polskich prawykonaniach Opery żebraczej J. Gay’a (Teatr w Bytomiu) oraz Suor Angelica (reż. W. Ochman, kier. muz. M. Klauza, Opera Śląska w Bytomiu). Ma na swoim koncie nagrania z Chórem Polskiego Radia (2013, 2014). Odznaczona przez Polski Związek Chórów i Orkiestr Brązową Odznaką Honorową za wieloletnią działalność chóralną. Zapraszana jako juror konkursów wokalnych. Od 2014 r. prowadzi działalność pedagogiczną. Pełni funkcję koordynatora w oddziale Szkoły Muzycznej w Czasławiu.

Małgorzata Włodarczyk – gitarzystka i lutnistka. Doktorantka Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej w Krakowie (promotor: prof. Renata Żełobowska-Orzechowska). Absolwentka studiów magisterskich i podyplomowych w klasie gitary Prof. Michała Nagy’a, studiowała także grę na lutni na Akademii Muzyczna w Krakowie (Jerzy Żak). Pracowała pod kierunkiem wybitnych gitarzystów i lutnistów. Brała udział w licznych kursach, lekcjach mistrzowskich, warsztatach, seminariach i wykładach, m.in. w ramach Międzynarodowych Warsztatów Gitarowych w Lanckoronie. Koncertuje jako solistka i kameralistka w kraju i za granicą. Współpracowała m.in. z orkiestrą Fresco Sonare pod dyr. M. Bachowskiej. Wielokrotnie pełniła funkcję jurora konkursów gitarowych. Od 2010 r. prowadzi klasę gitary w szkołach muzycznych I i II stopnia, a jej uczniowie odnoszą sukcesy na konkursach. Brała udział w Ogólnopolskich Konferencjach Doktorantów Uczelni Muzycznych w Krakowie i Gdańsku (2018). Nagrodzona za działalność naukową wieloma stypendiami.

Paulina Tkaczyk – klawesynistka i flecistka barokowa. Doktor sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka. Ukończyła z wyróżnieniem Hochschule für Musik we Freiburgu oraz Akademię Muzyczną w Krakowie. Absolwentka studiów podyplomowych w Hochschule für Musik und Theater w Monachium. Prowadzi kursy i wykłady na temat wykonawstwa muzyki dawnej. W obszarze jej zainteresowań repertuarowych znajduje się także muzyka XX i XXI w. Autorka wielu oryginalnych programów koncertowych. Za szczególne osiągnięcia artystyczne otrzymała Nagrodę Edukacyjną Miasta Krakowa, Stypendium Twórcze Miasta Krakowa oraz stypendia: Sapere Auso, MKiDN Młoda Polska, Deutscher Akademischer Austausch Dienst. W dorobku fonograficznym posiada solową płytę Ch.S. Binder: Sei Suonate per il Cembalo op.1 (DUX Recording Producers, 2014), Amor Sacro Amor Profano (z Europejską Kameralną Orkiestrą Barokową „Il Giardino d’Amore”, Ëvoe Records, 2015) oraz Słońce zaklęte w dźwiękach Hiszpanii i Włoch (z Finesis Trio, .MP-Studio, 2017). Nakładem wyd. Musica Iagellonica ukazała się jej książka Stylistyczna różnorodność w twórczości Christlieba Siegmunda Bindera na przykładzie zbioru Sonat Klawesynowych op. 1 – między barokiem a klasycyzmem (2017).
Tynieckie Recitale Organowe 2019
Tynieckie Recitale Organowe 2019
Tynieckie Recitale Organowe 2019
Tynieckie Recitale Organowe 2019
Tynieckie Recitale Organowe 2019
Tynieckie Recitale Organowe 2019

Tynieckie Recitale Organowe 2019

1 /
Wykonawcy

Wydarzenie z cyklu

Na skróty

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej.