W ramach klubowych aktywności – od poniedziałku do piątku, w godz. 13.00-16.00 – będą organizowane zajęcia plastyczne i muzyczne oraz inne zabawy animacyjne. Wszystkie będą prowadzone w języku polskim i ukraińskim. Dzieci będą mogły uczestniczyć w pełnym, trzygodzinnym bloku zajęciowym lub dołączyć do grupy tylko na pewien czas – w zależności od potrzeb.

Udział we wszystkich aktywnościach organizowanych w ramach klubu integracyjnego jest bezpłatny. Ze względów organizacyjnych obowiązują natomiast zapisy – konieczne będzie wypełnienie Deklaracji Uczestnika.

Szczegółowych informacji na temat aktywności organizowanych w ramach klubu integracyjnego „Dobre miejsce” oraz zapisów na nie udziela mailowo Dział Organizacji Imprez i Edukacji Centrum Kultury Podgórza: edukacja@ckpodgorza.pl

Культурний Центр Подгужа і Рада Дільниці XIII Подгужа щиро запрошує українських дітей і наших маленьких краків’ян до спільної участі в діях, організованих у рамках інтеграційного клубу «Добре місце».

В рамках клубної активності — від понеділка до п’ятниці, год. 13.00-16.00, — будуть організовані заняття пластичні та музичні, а також інші анімаційні розваги. Всі вони вестимуться польською й українською мовою. Діти можуть брати участь у повному тригодинному блоці занять або приєднатися до групи лише на певний час, залежно від потреб.

Участь у всіх діях, організованих у рамках клубу, є безкоштовною. Проте через організаційні причини обов’язковим є попередній запис, необхідно заповнити Декларацію учасника (посилання).

Детальна інформація про діяльність, організовану в рамках інтеграційного клубу «Добре місце» та записи на неї здійснює через електронну пошту Відділ Організації Розваг і Освіти Культурного Центру Подгужа: edukacja@ckpodgorza.pl

Sposoby zapisów

Dane do przelewu

Na skróty

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej.