Zajęcia mają na celu:
  • usprawnianie słuchowe i ruchowe dzieci
  • pracę nad szybką reakcją na bodziec dźwiękowy (w tym słowo), wzrokowy lub ruchowy
  • rozwijanie umiejętności sprawnego wykonywania ruchów z zakresu motoryki dużej i małej (planowanie, precyzja, tempo, rytmiczność)
  • wspieranie rozwoju (naśladowanie, zabawa „na niby”)
  • wzrost świadomości swojego ciała i sprawczości
  • rozwój sfery emocjonalnej i społecznej
  • wzbogacenie słownika biernego i czynnego
  • stymulowanie myślenia przyczynowo-skutkowego.
Zajęcia "Dziecięce trele" mają charakter integracyjny, są organizowane w ramach programu  „Wspieranie kobiet z małymi dziećmi – uchodźców z Ukrainy".

Prowadząca: Anna Krauzowicz
Asystentka kulturowa: Bogdana Wiecha
Ведуча: Анна Краузовіч

Культурна асистентка: Богдана Вєха

Майстер-класи, що поєднують рух-слух-слово, тобто заняття за програмою “logorytmika” Еви Бамбол. Заняття спрямовані на: удосконалення слухо-моторних навичок дітей, відпрацювання швидкої реакції на звуковий подразник (у тому числі слово), зоровий чи руховий подразник, розвиток уміння ефективно виконувати рухи великої та дрібної моторики (планування, точність, темп, ритмічність), підтримка розвитку, наслідування, імітаційна гра, посилення усвідомлення тіла та волі, розвиток емоційної та соціальної сфери, збагачення пасивного та активного словника, стимулюванню причинно-наслідкового мислення.

Tłumaczenie tekstu na język ukraiński wykonała Fundacja Instytut Polska-Ukraina w ramach programu „Przełamywanie barier", finansowanego ze środków Europejskiego Korpusu Solidarności.

Dzieci 0-3 lat z opiekunami

1.12.2022, godz. 11.00-11.45

opłata

0 zł

1.12.2022, червер, 11:00-11:45 заняття в межах програми під назвою “Підтримка жінок з малими дітьми – біженців з України” діти до 3 років.
szczegóły
"Dziecięce trele" to warsztaty łączące ruch, słuch oraz słowo - opierające się na programie logorytmicznym autorstwa Ewy Bambol.

Sposoby zapisów

Dane do przelewu

Na skróty

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej.