Trening Umysłu
Warsztaty Trening umysłu są prowadzone dla osób w wieku 60+ i trwają godzinę zegarową.
Celem zajęć jest podtrzymywanie i poprawianie sprawności umysłowej w starszym wieku. Podczas spotkań uczestnicy ćwiczą: pamięć, koncentrację, wyobraźnię, spostrzegawczość, sprawność językową, umiejętność abstrahowania, koordynacji wzrokowo-ruchowej, myślenie logiczne, pytajne, kombinacyjne, transformacyjne, niestereotypowe oraz rozwijają kreatywność.
W trakcie warsztatów wykorzystywane są różnorodne metody i techniki, m.in.: mnemotechniki, skojarzenia, analogie, porównania, zagadki logiczne i lateralne, gry, dyskusje. Seniorzy pracują zarówno indywidualnie jak i w parach czy grupach.
Zajęcia poprzez swoją różnorodność inspirują do poszukiwania nowych wyzwań i stałego rozwoju, dają uczestnikom możliwość samodzielnego (także poza zajęciami) ćwiczenia swojego umysłu oraz zachęcają do czerpania z własnego doświadczenia i potencjału. Zawierają wiele elementów integrujących, umożliwiają nawiązywanie nowych znajomości. Przekaz dostosowywany jest do możliwości odbiorców. Wykorzystywane są także techniki i metody pracy z osobami z początkami demencji i po lekkich udarach
https://www.strefazajec.pl/course/view/id/49999

Sposoby zapisów

Dane do przelewu

Na skróty

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej.