Organizator

Dzielnice Miasta Krakowa

Spółki miejskie

logo MPEC

Miejskie jednostki organizacyjne

Media

Partnerzy

Programy miejskie

BOKrakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa jest mechanizmem partycypacji obywatelskiej – narzędziem umożliwiającym mieszkańcom faktyczne decydowanie o wydatkowaniu części środków z lokalnego budżetu. Zasadniczym celem BO jest otwarcie się władz na głos mieszkańców, poprzez włączenie ich do dyskusji o priorytetach społeczności lokalnej z perspektywy jej wspólnego dobra.
Tu podaj tekst alternatywny
Ogłoszona przez Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego kampania "Bądź turystą w swoim mieście –  zwiedzaj Kraków" skierowana jest w głównej mierze do lokalnej społeczności, a jej celem jest pobudzenie lokalnej gospodarki i włączenie mieszkańców Krakowa w proces przywracania miastu miana turystycznej stolicy Polski.
Tu podaj tekst alternatywny
"Miejsce Przyjazne Rodzinom z Dziećmi” to plebiscyt zorganizowany przez Gminę Miejską Kraków w ramach kampanii „Kraków stawia na Rodzinę”, objętej honorowym patronatem Prezydenta Miasta Krakowa. Ideą tego projektu jest promowanie miejsc, w których rodziny z dziećmi są nie tylko mile widziane, a wręcz oczekiwane, czują się tam dobrze i bez przeszkód mogą wspólnie spędzać czas wolny.
Tu podaj tekst alternatywny

Program Kraków dla Rodziny "N" jest elementem polityki społecznej Gminy Miejskiej Kraków. Celem programu, który jest skierowany do rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami lub z osobami dorosłymi, u których niepełnosprawność powstała przed 21 rokiem życia, jest wspieranie tego typu rodzin i zwiększanie ich udziału w życiu społecznym poprzez ułatwianie dostępu do dóbr publicznych i usług.
Tu podaj tekst alternatywny

Krakowska Karta Rodzinna 3+ jest elementem polityki prorodzinnej Miasta Krakowa i ma na celu wspieranie i promowanie rodzin wielodzietnych. Jest systemem zniżek, ulg, preferencji i uprawnień, stworzony przez Gminę Miejską Kraków oraz partnerów, którzy przystępują do programu na podstawie zawieranych z Miastem porozumień.
Tu podaj tekst alternatywny
Serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież oraz dorosłych, legitymujących się ważną Krakowską Kartą Rodzinną, do skorzystania w czasie ferii – od 4 do 15 stycznia 2021 r. – z atrakcji przygotowanych przez Gminę Miejską Kraków i Partnerów Programu KKR 3+. Akcja „Zima z Krakowską Kartą Rodzinną” realizowana jest w Fundacji Miejski Park i Ogrodzie Zoologicznym, Muzeum Inżynierii Miejskiej oraz Centrum Kultury Podgórza.

Na skróty

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej.