Instytucje partnerskie

W 2018 r. Centrum Kultury Podgórza podpisało listy intencyjne o współpracy z Domem Kultury Polskiej w Wilnie (Litwa), Biblioteką Centralną Urzędu Miasta Wilna (Litwa), Centrum Czasu Wolnego w Koszycach (Centrum voľného času Košice) oraz Centrum Kreatywności Dzieci i Młodzieży Okręgu Svyatoshinsky (Kijów, Ukraina). W 2019 r. do zagranicznych partnerów CKP dołączyło Centrum Kultury Travno (Kulturni Centar Travno) z Zagrzebia (Chorwacja) oraz Stowarzyszenie Grupy Saksofonistów z Grasse (Francja).

Współpraca z instytucjami partnerskimi CKP jest ukierunkowana w szczególności na:

Partnerzy zagraniczni

Dom Kultury Polskiej w Wilnie
Biblioteka Centralna Urzędu Miasta Wilna
Centrum Czasu Wolnego w Koszycach
Centrum Kreatywności Dzieci i Młodzieży Okręgu Svyatoshinsky
Centrum Kultury Travno
Stowarzyszeniem Grupy Saksofonistów z Grasse

European Network of Cultural Centres ENCC

Od kwietnia 2019 roku do września 2020 roku Centrum Kultury Podgórza było członkiem Europejskiej Sieci Centrów Kultury (European Network of Cultural Centres ENCC) w ramach sieci lokalnej. Jako pierwsza instytucja nie tylko w Krakowie, ale i w Małopolsce Centrum Kultury Podgórza dołączyło do grona kilkudziesięciu ośrodków z blisko 30 krajów Europy, które łączy wspólny cel: działalność kulturalna na rzecz lokalnych społeczności.

Europejska Sieć Centrów Kultury (European Network of Cultural Centres, ENCC) została założona w 1994 r., w celu promowania dialogu i współpracy między ośrodkami kultury w Europie ukierunkowanymi na działalność społeczną. Aktualnie ENCC zrzesza ponad 50 podmiotów z blisko 30 europejskich krajów. W ramach swojej działalności dociera do ponad 3000 ośrodków kultury w Europie. Europejską Sieć Centrów Kultury tworzą sieci krajowe, regionalne i lokalne oraz członkowie stowarzyszeni.

Do głównych celów ENCC należy:

Inne obszary współpracy

Centrum Kultury Podgórza jest również otwarte na współpracę i wymianę doświadczeń z zagranicznymi przedstawicielami miejskich władz, odpowiedzialnymi za działalność kulturalną, organizacjami pozarządowymi, a także artystami. Chętnie gościmy u siebie m.in. międzynarodowe zespoły chóralne, pracowników departamentów kultury z różnych miast oraz członków nieformalnych grup integrujących społeczności lokalne poprzez kulturę.

Delegacja z Chin
Delegacja z Chin
Delegacja z Chin
Delegacja z Chin
Delegacja z Chin
Delegacja z Chin
Delegacja z Chin
Delegacja z Chin
Delegacja z Chin
Delegacja z Chin
Delegacja z Chin

Centrum Kultury Podgórza gościło m.in. delegację z Chin (Shanghai Pudong New Area Bureau of Culture, Sports and Tourism)

1 /

Na skróty

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej.