Często wykluczamy osoby z niepełnosprawnościami, czy szczególnymi potrzebami z życia społecznego i kulturalnego nie w sposób celowy, a dlatego, że nie zdajemy sobie sprawy jak one funkcjonują. Warto więc choć na chwile zajrzeć do ich świata, uświadomić sobie co jest dla nich ważne i przekonać się, że czasem trzeba naprawdę niewiele, by zbudować trwałe mosty między nami. Wierzę, że dzięki realizacji projektu „Podgórze dostępne”, Centrum Kultury Podgórza będzie mogło prawdziwie otworzyć się na potrzeby społeczności osób Głuchych i słabosłyszących, a tym samym jeszcze pełniej realizować jeden z kluczowych celów naszej działalności, jakim jest integracja społeczności lokalnej poprzez kulturę – mówi Anna Grabowska, Dyrektor Centrum Kultury Podgórza.
Nowy projekt Centrum Kultury Podgórza jest ukierunkowany na popularyzację kultury Głuchych, promowanie języka migowego wśród osób słyszących oraz integrację społeczności osób Głuchych ze słyszącymi. Jego rezultatem ma być zarówno stworzenie stałej relacji z odbiorami o specjalnych potrzebach, ale także trwałe dostosowanie merytoryczne oferty Centrum Kultury Podgórza do potrzeb osób Głuchych oraz słabosłyszących. Zakłada on realizację sześciu wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i artystycznych, które będą dostępne dla osób Głuchych i słabosłyszących, tzn. dostosowane do ich szczególnych potrzeb i możliwości percepcyjnych. Program wydarzeń zostanie wypracowany w drodze  konsultacji społecznych – podczas warsztatów z udziałem przedstawicieli społeczności osób Głuchych i słabosłyszących (dorosłych i młodzieży). Całość poprzedzi też profesjonalne szkolenie z zakresu dostępności dla pracowników CKP.
Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura Dostępna”, którego celem jest wspieranie zadań służących ułatwieniu dostępu do kultury, skierowanych do szerokiego grona odbiorców i sprzyjających integracji społecznej.
Jednymi z kluczowych założeń naszego projektu są inkluzywność i działanie w modelu partycypacyjnym. A mówiąc prościej, zamiast opierać się wyłącznie na teoretycznych konceptach i suchych danych analitycznych, dotyczących społeczności osób Głuchych i słabosłyszących, chcemy nawiązać bezpośredni kontakt z przedstawicielami tej grupy w naszym lokalnym środowisku, poznać ich potrzeby i oczekiwania i włączyć ich w proces planowania i organizowania wydarzeń kulturalnych skierowanych właśnie do nich. Żeby wszystko to było możliwe, zaczniemy od podniesienia kompetencji pracowników Centrum Kultury Podgórza z zakresu organizacji dostępnych wydarzeń i pierwszego kontaktu z osobami Głuchymi, organizując szkolenie dla kierowników wszystkich naszych jednostek – mówi Karolina Opatowicz, koordynatorka projektu „Podgórze dostępne”.

Szkolenie dla pracowników i „wizytówka CKP” w języku migowym

Szkolenie (które odbędzie się w dniach 16-17 maja 2024, w siedzibie głównej CKP) będzie miało formę warsztatów z blokami teoretycznymi i praktycznymi. Będzie prowadzone w języku polskim fonicznym i w polskim języku migowym – z równoległym  tłumaczeniem. Jego uczestnicy dowiedzą się więcej m.in. o rodzajach dysfunkcji słuchu. Poznają podstawową, związaną z nimi terminologię oraz najważniejsze różnice między językiem fonicznym i wizualno-przestrzennym, a także między Polskim Język Migowym (PJM) i Systemowym Językiem Migowym. Przekonają się także, co jest kluczowe podczas pierwszego kontaktu z osobą Głuchą i co decyduje o tym, że dane wydarzenie jest dostępne dla osób Głuchych i słabosłyszących, a także jak współpracować z tłumaczem/-czką języka migowego. Będą też mogli nauczyć się podstawowych zasad gramatycznych rządzących polskim językiem migowym oraz jego podstawowej leksyki (pierwszy kontakt w PJM). Zostaną również przeszkoleni z obsługi pętli indukcyjnej – urządzenia wzmacniającego i poprawiającego jakość dźwięku odbieranego przez aparaty słuchowe (jest ono wykorzystywane podczas różnorodnych wydarzeń oraz instalowane w punktach obsługi klienta, z myślą o osobach niedosłyszących). W ramach realizacji projektu „Podgórze dostępne” mobilna pętla indukcyjna zostanie również zainstalowana w punkcie informacyjnym siedziby głównej Centrum Kultury Podgórza (ul. Sokolska 13, parter).
Jednym z elementów projektu będzie również przygotowanie informacji o działalności i dostępności siedziby głównej i wszystkich filii Centrum Kultury Podgórza w polskim języku migowym oraz jej opublikowanie na stronie internetowej i w mediach społecznościowych CKP.

Warsztaty konsultacyjne i sześć dostępnych wydarzeń

Kolejny etap projektu to cykl pięciu cotygodniowych warsztatów konsultacyjnych. Do udziału w grupach roboczych zostaną zaproszeni przedstawiciele społeczności osób Głuchych i słabosłyszących, uczniowie i podopieczni Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących w Krakowie im. Janusza Korczaka, animatorzy kultury specjalizujący się w przygotowaniu dostępnej oferty kulturalnej oraz pracownicy Centrum Kultury Podgórza. Podczas warsztatów uczestnicy wspólnie opracują programy sześciu wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i artystycznych dostępnych dla osób z niepełnosprawnością słuchu, które swoją tematyką będą nawiązywać do dziedzictwa kulturowego i historycznego Podgórza oraz Krakowa.
Zaproszenie PJM
Warsztaty konsultacyjne będą organizowane na przełomie maja i czerwca 2024 – w wybranych terminach, w godzinach 18.00-20.00, w siedzibie głównej Centrum Kultury Podgórza (ul. Sokolska 13). Szczegółowy harmonogram warsztatów oraz dane kontaktowe dla osób zainteresowanych udziałem w nich można znaleźć TUTAJ.
Finałowa część projektu, czyli organizacja w Centrum Kultury Podgórza wydarzeń dostępnych, których programy zostaną opracowane podczas wspomnianych wyżej warsztatów, jest planowana na okres od września do grudnia 2024.

Partnerzy

logo Grupy Migawki
logo SOSW Grochowa

Projekt realizowany jest w ramach programu „Kultura dostępna” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

logo Kultura Dostępna
logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Plakaty

Plakat promujący warsztaty konsultacyjne

Na skróty

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej.