Program koncertu

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Preludium i fuga Es-dur BWV 552

Max Reger (1873-1916)
Preludium chorałowe „Morgenglanz der Ewigkeit” op. 79b nr 4

Filip Presseisen(1985-)
Improwizacja na temat chorału „Morgenglanz der Ewigkeit”
Mateusz Pliniewicz (1986-)
Improwizacje

Ferenc Liszt (1811-1886)
Wariacje „Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen” S. 180
(wariacje na temat motywu basso continuo J.S. Bacha z pierwszej części jego kantaty BWV21 oraz części „Crucifixus” BWV 232

Filip Presseisen - organy

Polski organista i improwizator. Urodzony w 1985 r. w Szczecinie. W 2010 r. ukoń-czył klasę organów prof. Andrzeja Chorosińskiego na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina
w Warszawie, a w 2013 r. (jako stypendysta bawarskiego programu BAYHOST), z wyróżnieniem klasę organów prof. dr h.c. Christopha Bosserta w Hochschule für Musik w Würzburgu. W trakcie studiów wziął udział w rocznym programie Erasmus-Socrates i studiował w klasie prof. Franza Danksagmüllera w Hochschule für Musik w Lubece.

Brał udział w kursach mistrzowskich prowadzonych przez takich profesorów jak: Wolfgang Ze-rer, Michael Radulescu, Peter van Dijk, Harald Vogel, Martin Sander, Rudolf Mayer, Lennart Westerlund, László Fassang oraz Andrés Cea Galán. Uczestniczył również w kursach improwizacji organowej prowa-dzonych przez prof. Wolfganga Seifena oraz Dirka Börnera. Po ukończeniu warszawskiej uczelni odbył półroczną praktykę organmistrzowską w warsztacie Kristiana Wegscheidera w Dreźnie (Wegscheider Orgelbau Dresden) oraz w zakładzie braci Torkildsen w Norwegii (Torkildsen Orgelbyggeri Åsen). Wziął również udział kursie intonacji, organizowanym przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Organmistrzów (ISO) w zakładzie Bernarda Aubertina w Courtefonta-ine we Francji.

Jest członkiem Baltisches Orgel Centrum, Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej w Krako-wie, Polskiego Towarzystwa Bachowskiego oraz międzynarodowej grupy Bach-Societät. Koncertuje zarówno w kraju jak i za granicą (Niemcy, Włochy, Szwajcaria, Czechy, Węgry, Norwegia, Litwa). Po-nadto, koncertuje także jako improwizator, podkładając na organach muzykę do filmów niemych oraz współpracując z zespołem Flores Rosarum oraz Kantorei Sankt Barbara. Jest wykładowcą Międzyuczel-nianego Instytutu Muzyki Kościelnej, Akademii Sztuki w Szczecinie, opiekunem sekcji instrumentalnej w Archidiecezjalnej Szkole Muzycznej II stopnia w Krakowie.

W 2015 r. wygrał konkurs Centrum Edukacji Artystycznej na napisanie programu nauczania przedmiotu „organy”. Program ten stał się modelem nauczania w szkołach muzycznych II stopnia w Polsce. W tym samym roku zdobył również I miejsce na Międzynarodowym Konkursie Improwizacji „In-ternationaler Kinoorgel-Wettbewerb im Babylon” w Berlinie, a w 2016 r. został laureatem Międzynaro-dowego Konkursu Organowego ION w Norymberdze, otrzymując nagrodę specjalną Antalffy-Preis za najlepszą interpretację utworów na organach historycznych. W 2017 r. zajął I miejsce oraz otrzymał nagrodę specjalną - Puchar Prezydenta Miasta Poznania - na VI Międzynarodowym Konkursie Organo-wym im. Feliksa Nowowiejskiego w Poznaniu.

Mateusz Pliniewicz - skrzypce

Absolwent Instytutu Jazzu Akademii Muzycznej w Katowicach. Był nominowa-ny do nagrody Fryderyk w 2017 r. za płytę „Mateusz Pliniewicz Quartet - Warsztat dźwięku” w kategorii „Jazzowy debiut fonograficzny”. Razem z Bernardem Maseli jest członkiem Dean Brown Band, z którym koncertuje i nagrywa od 2015 roku. Współpracuje z zespołami Krzysztofa Napiórkowskiego, Pawła Do-magały, Molo Sound Painters, Katty Simon Band, Acoustic Acrobats, Kapela Pieczarki, Taboret, Magda Navarrete Sefardi sextet, Janek Pawlak squad oraz Teatrem im. St. I. Witkiewicza w Zakopanem (Teatr Witkacy). Bierze udział w licznych sesjach nagraniowych. Prowadzi klasę skrzypiec jazzowych w Szkole Muzycznej II- go stopnia im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie.
Tynieckie Recitale Organowe 2019
Tynieckie Recitale Organowe 2019
Tynieckie Recitale Organowe 2019
Tynieckie Recitale Organowe 2019
Tynieckie Recitale Organowe 2019
Tynieckie Recitale Organowe 2019

Tynieckie Recitale Organowe 2019

1 /

Wydarzenie z cyklu

Na skróty

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej.