Dlatego, jeżeli jesteś animatorem/edukatorem zawiązanym z krakowską instytucją kultury, pozarządową organizacją prowadzącą działania z ww. obszaru, świetlicą środowiskową, centrum aktywności seniora, pracujesz w szkole lub młodzieżowym domu kultury, WEŹ UDZIAŁ!

Proponowane przez nas szkolenia i warsztaty to okazja do spotkania osób podobnie myślących, zajmujących się zbliżonym zakresem zagadnień, stykających się z takimi samymi problemami. Razem, szkoląc się i pracując, możemy nie tylko zyskać nowe kompetencje i pogłębić naszą wiedzę, ale przede wszystkim poznać się i zintegrować! NIE PRZEGAP OKAZJI!

Szkolenia i warsztaty są bezpłatne. Będą realizowane online na platformie edukacyjnej ZOOM lub stacjonarnie, o ile zostaną zmienione lub zniesione obostrzenia wprowadzone w związku z panującą epidemią. LICZYMY NA TO!
Wystarczy:
  • wypełnić deklarację i przesłać na adres: archipelag@ckpodgorza.pl lub dostarczyć do Centrum Kultury Podgórza, ul. Sokolska 13, 30-510 Kraków,
  • zapisać się na wybrane szkolenie lub warsztat,
  • wziąć udział (zalogować się lub przyjść)
Nasze szkolenia i warsztaty podzieliliśmy na trzy bloki tematyczne:

BLOK TEORETYCZNY: •   Od konkurencji do współpracy, czyli współczesne paradygmaty sukcesu, Łukasz Hajduk (Zakład Pedagogiki Społecznej i Andragogiki, Instytut Pedagogiki UJ)
20.04.2021 (wtorek) godz. 12.00 – 15.00, online 
Zapisy -> https://forms.gle/b9TyT975xDbN6vpb9

Kiedy w środowisku lokalnym działa wiele podmiotów, których celem jest aktywizowanie środowiska, pobudzanie do działa, animowanie przez kulturę, pojawia się pytanie: Czy te podmioty ze sobą konkurują, czy też współpracują. W teorii odpowiedź wydaje się oczywista, jednak w praktyce sytuacja bardziej się komplikuje. Dlatego warsztat ten będzie dotyczył sposobów wpływania na innych wg Roberta Cialdiniego i nawyków skutecznego działania wg Stevena Covey'a, przede wszystkim jednak będzie o synergii i networkingu. A wszystko to w praktycznej odsłonie z elemntami teorii.

Łukasz Hajduk – adiunkt w Instytucie Pedagogiki UJ. Certyfikowany trener i tutor, animator kultury. Swoje zainteresowania naukowe łączy w obszarze pedagogiki społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem andragogiki, animacji społecznej i kulturowej oraz zagadnień związanych z budowaniem społeczeństwa obywatelskiego i rozwojem regionalnym. Pracuje warsztatowo z różnymi grupami - zarówno z dziećmi i młodzieżą, jak i osobami dorosłymi. Od kilku lat prowadzi szkolenia dla nauczycieli, dzieląc się z nimi własnym doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą, a także teorią pogłębianą na uczelni.


  •   Metody identyfikacji i pobudzanie potencjałów. Edukacja kulturowa jako eksploracja lokalnych potencjałów i zasobów oraz odpowiedź na oczekiwania mieszkańców, Anna Miodyńska
04.05.2021 (wtorek) godz. 9.00 – 16.00, online
Zapisy -> https://forms.gle/6W2mCevdECVgRdQh7

Jak zbudować najbardziej optymalną, a więc bazująca na dostępnych zasobach i odpowiadającą oczekiwaniom, ofertę edukacji kulturowej? Jakich narzędzi użyć, aby poznać te zasoby, potencjały i oczekiwania? Jak włączyć tę diagnozę w rytm codziennej pracy animatorek i animatorów kultury? Wspólnie znajdziemy odpowiedź na te pytania podczas warsztatów. Szkolenie ma na celu pogłębienie świadomości znaczenia diagnozy lokalnego potencjału kulturowego i oczekiwań mieszkańców w codziennej pracy instytucji lub organizacji kultury; zdobycie umiejętności planowania diagnozy i monitoringu - tworzenie planu badań; praktyczną naukę dwóch prostych i przydatnych narzędzi diagnozy.

Zagadnienia:
- Wartość diagnozy w pracy animatorów.
- Planowanie pracy diagnostycznej w zespole instytucji/organizacji kultury. 
- Proces i produkt w działaniach z zakresu edukacji kulturowej oraz ich planowanie i ewaluacja.
- Analiza SWOT, drzewo celów, narzędzia poznawania oczekiwań, mapa zasobów.

Anna Miodyńska – przyrodniczka i edukatorka. Absolwentka szkół trenerskich w zakresie pracy z grupami, ukończyła także studia podyplomowe o specjalności: kierowanie procesami edukacyjnymi w obszarze rewitalizacji, przedsiębiorczości, samorządności lokalnej. We współpracy z organizacjami pozarządowymi, instytucjami i jednostkami samorządu terytorialnego prowadzi działania angażujące mieszkańców w planowanie rozwoju kultury w ramach strategii rozwoju miast, gmin i wsi. Przez wiele lat związana z Małopolskim Instytutem Kultury w Krakowie. Obecnie współtworzy fundację zajmującą się potencjałem kulturowym miejsc.
 

  •   Diagnoza i ewaluacja projektów związanych z edukacją i animacją kultury, Piotr Knaś (Małopolski Instytut Kultury),
12.05.2021 (środa) online 
- godz. 17.00 -  19.30
Zapisy -> https://forms.gle/wr2zW4nSL24NSt8D6

Warsztat będzie dotyczył efektywnego procesu włączania odbiorców oferty kulturalnej w tworzenie przedsięwzięć edukacyjnych i animacyjnych, których ważnym etapem realizacji jest ewaluacja. Służy  ona poprawie jakości pracy, pomaga w dostosowaniu oferty do potrzeb odbiorców, a przede wszystkim jest jednym z najskuteczniejszych narzędzi edukacji: uczeniem się w działaniu. Najprościej mówiąc ewaluacja to porównanie planów z rezultatami oraz wyciągnięcie wniosków z tego porównania. O ewaluacji myślimy już na etapie planowania projektu. Jak to zrobić? Co poddać ewaluacji i jak wykorzystać jej wyniki? Jakie narzędzia i wskaźniki zastosować?

Piotr Knaś – pracownik Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie, jeden z pomysłodawców i twórców „Partnerstwa na rzecz edukacji kulturowej w Małopolsce”, koordynator projektu Bardzo Młoda Kultura 2018 – 2021 poświęconego temu zagadnieniu i w szerokim partnerstwie realizowanego przez Małopolski Instytut Kultury. Pracował przy przygotowywaniu diagnozy sytuacji edukacji kulturowej w Krakowie na potrzeby Urzędu Miasta Krakowa.

•   O edukacji kulturowej w Małopolsce ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji Krakowa. Prezentacja badań i dobrych praktyk. Wykład połączony z dyskusją, Piotr Knaś i Weronika Idzikowska (Małopolski Instytut Kultury)
24.05.2021 (poniedziałek) godz. 17.00, online

Nasi goście, Pani Weronika Idzikowska oraz Pan Piotr Knaś – pracownicy Małopolskiego Instytutu Kultury, podzielą się z nami swoimi doświadczeniami związanymi z koordynacją projektu Bardzo Młoda Kultura 2018-2021 dla Małopolski z ramienia Narodowego Centrum Kultury oraz przybliżą nam najważniejsze problemy wynikające z raportu, przygotowanego na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa przez Małopolski Instytut Kultury, zatytułowanego „Jaki program edukacji kulturowej w Krakowie? Diagnoza edukacji w obszarze kultury”. 

Piotr Knaś i Weronika Idzikowska – pracownicy Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie, pomysłodawcy i twórcy „Partnerstwa na rzecz edukacji kulturowej w Małopolsce”, koordynatorzy projektu Bardzo Młoda Kultura 2018 – 2021 poświęconego temu zagadnieniu i w szerokim partnerstwie realizowanego przez Małopolski Instytut Kultury. Opracowali diagnozę sytuacji edukacji kulturowej w Krakowie na potrzeby Urzędu Miasta Krakowa. Weronika Idzikowska w 2020 roku była stypendystką MKiDN w zakresie szkolenia kadr kultury w programie „Kultura w sieci”.

BLOK PR


  •   Instytucje kultury i influencerzy – czy taka współpraca może się udać?,
Paulina Małochleb (blog „Książki na ostro”)
29.04.2021 (czwartek) godz. 10.00 – 12.00, online 
Zapisy -> https://forms.gle/JEEbdwMLds22cvB58

Wszystkie miejsca zajęte!


Największym promocyjnym wyzwaniem dla instytucji kultury jest wywołanie merytorycznych reakcji medialnych. O ile stosunkowo łatwo dzięki mediom społecznościowym i reklamie outdoorowej przyciągnąć publiczność, o tyle nie ma właściwie szans, by zdobyć recenzje z wystaw i albumów, by media poświęciły wydarzeniom kulturalnym tekst inny niż wzmianka w kalendarium.

Dlatego szansą dla instytucji kultury są influencerzy oraz blogerzy, wszystkie osoby, które piszą profesjonalnie, ale poza dużymi mediami, o wydarzeniach i projektach kulturalnych. W czasie warsztatów zajmiemy się określeniem zasad możliwej współpracy – tak, aby była atrakcyjna dla obu stron, oparta na zasadach etycznych, a jednocześnie efektywna promocyjnie i finansowo. Ustalimy, do kogo można się zwracać, jaki zakres świadczeń nas interesuje, w jaki sposób można je weryfikować. Porozmawiamy o tym, co mogą zaproponować influencerzy, jak mają budować swoją markę, by stać się atrakcyjnym medium dla instytucji kultury, jaki rodzaj komunikatu jest potrzebny, by współpracę zdobyć i utrzymać.

Paulina Małochleb – doktor nauk humanistycznych na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sekretarz Nagrody Poetyckiej im. Wisławy Szymborskiej, krytyczka literacka, członek redakcji „Nowej Dekady Krakowskiej". Publikuje m.in. w „FA-arcie”, „Nowych Książkach”, „Odrze”, „Twórczości”, „Znaku”. Autorka bloga „Książki na ostro”.


  •   Kryzys można zaplanować. Manuale kryzysowe i strategie działania w przypadku sytuacji kryzysowych, Michał Zalewski (Dobrze Powiedziane)

15.06.2021 (wtorek) godz. 10.30 – 12.30, stacjonarnie
Zapisy -> https://forms.gle/ZWY5zahJqaWUKHTm7

Wszystkie miejsca zajęte!

Do każdego kryzysu można się przygotować. Chociaż brzmi to zaskakująco, jest to prawda. Oczywiście każdy kryzys jest inny, jednak znajomość modeli działania, wcześniejsze zaplanowanie scenariuszy oraz budowanie w zespole świadomości, że tylko dzięki pracy zespołowej można uniknąć kryzysu, daje szansę na zminimalizowanie strat wizerunkowych lub zgaszenie potencjalnego pożaru w zarodku. Warto także wiedzieć, że dwa kluczowe aspekty radzenia sobie z sytuacją kryzysową to: czas i opanowanie. 

Michał Zalewski – rzecznik prasowy Krakowskiego Biura Festiwalowego i Centrum Kongresowego ICE Kraków. Promotor cyklicznych spotkań ze studentami krakowskich uczelni wyższych, podczas których przekazuje wiedzę o przemyśle spotkań oraz jego znaczeniu dla marketingu miejsc i promocji marek miejskich. Doświadczenie zdobywał w Biurze Promocji kina KIJÓW.CENTRUM w Krakowie. Obecnie współpracuje również z branżą life science. Konferansjer prowadzący koncerty, premiery filmowe oraz kongresy. Ekspert w zakresie komunikacji oraz zarządzania informacją, właściciel marki Dobrze Powiedziane, konferansjer i miłośnik szwedzkiego stylu życia. Opiekuje się ponad siedemdziesięcioma markami z obszarów: przemysł spotkań, literatura, film, muzyka oraz turystyka. Pełnił obowiązki Kierownika Działu Nowych Mediów i PR. Jako członek zespołu Departamentu Marketingu KBF został nagrodzony Grand Prix V edycji konkursu Marketing Roku. Był laureatem 2. miejsca konkursie PRotony w kat. Debiut w PR oraz Złote Spinacze w kat. PR miejsca, miasta, regionu. Gra na skrzypcach. Porusza się na rowerze i elektrycznej hulajnodze, kiedy tylko pozwala na to pogoda. Lubi gruszki, psy, lasy i markę Volvo.


  •   Komunikacja w social mediach - warsztat tworzenia angażujących treści, Adrian Gamoń (Option 360 Agency)
17.06.2021 (czwartek) godz. 9.00 – 12.00, stacjonarnie
Zapisy -> https://forms.gle/587G9HEVW5xahKWRA

Wszystkie miejsca zajęte!

Rozwinięcie  umiejętności planowania i tworzenia angażujących treści na potrzeby komunikacji w social mediach to cel szkolenia. Uczestnicy nie tylko będą mieli okazję lepiej zrozumieć kwestie związane z działaniem algorytmów treści oraz czynników wpływających na atrakcyjność i zarazem lepszą czytelność treści przez odbiorców,  ale również podczas części warsztatowej stworzą nowe posty i otrzymają do nich konkretną informację zwrotną. Dodatkowo każdy uczestnik dostanie prezentację oraz listę kontrolną przydatną w tworzeniu angażujących postów.

Adrian Gamoń – strateg, ekspert ds. brandingu i social media. Wierzy w MOC słów i znaczenie narracji, dlatego pomaga firmom i osobom w tworzeniu skutecznej komunikacji marek spójnych z ich wartościami i potrzebami ich klientów. Założyciel agencji Option 360 Agency (wcześniej Social Frame) wyspecjalizowanej w komunikacji marek w mediach cyfrowych. Twórca dwóch unikatowych kierunków studiów podyplomowych na AGH w Krakowie: „Social Media & Content Marketing” i „Marketing miejsc i kreowanie marek lokalnych”. Inicjator i organizator spotkań LinkedIn Local w Krakowie.


  •   „Z czym i po co do ludzi? – Akcja partycypacja
, Weronika Śliwiak  (Ośrodek Kultury Kraków – Nowa Huta)

06.05.2021 (czwartek) 
- online: godz. 10.00 – 11.45
Zapisy -> https://forms.gle/DLyRoQXnWf36tDg58

Wszystkie miejsca zajęte!

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z partycypacyjną metodą pracy projektowej oraz z korzyściami i trudnościami, z jakimi się ona wiąże. Poruszone zostaną zagadnienia: zróżnicowania potrzeby działań partycypacyjnych w odniesieniu do wybranych grup, etapów pracy opartej na partycypacji, zróżnicowania jej stopni, możliwości działań zwiększających partycypację, a także możliwość stosowania elementów partycypacyjnych w projektach prowadzonych metodami zdalnymi.

Pochylimy się nad zagadnieniami diagnozy i ewaluacji oraz nad przykładami dobrych praktyk i wypróbowanych rozwiązań. Sprawdzianem zdobytej wiedzy będzie wspólne tworzenie projektu opartego na partycypacji uczestników.

Weronika Śliwiak – przyrodnik, ale również językoznawczyni i animatorka czytelnicza, działa także jako edukatorka w zakresie szeroko pojętej kultury, dziedzictwa regionalnego oraz ochrony środowiska. Na co dzień pracuje z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi i seniorami głównie w projektach Ośrodka Kultury Kraków – Nowa Huta, w którym zajmuje stanowisko głównego specjalisty ds. projektów. Pracę z projektami, która pozwala jej na połączenie wszystkich pasji, rozpoczęła w 2014 r. i od tamtej pory napisała mnóstwo wniosków. Zrealizowała oraz skoordynowała ponad 30 zadań różnej wielkości i treści we współpracy z uczelniami, szkołami, przedszkolami, bibliotekami, muzeami, wydawnictwami, NGO-sami i innymi podmiotami z całej Polski. Od samego początku w swojej pracy projektowej działa partycypacyjnie, pozwalając na pierwszy plan wysunąć się potrzebom i pomysłom grupy oraz konsekwentnie budując działania z uczestnikami projektów.

Od kilku lat szczególna uwagę poświęca dostępności działań kulturalnych dla osób ze specjalnymi potrzebami. Za swoje działania została uhonorowana w 2020 r. przez Fundację Kultury Bez Barier tytułem Liderki Dostępności. Członki Partnerstwa na Rzecz Edukacji Kulturowej w Małopolsce, działającego pod auspicjami Małopolskiego Instytutu Kultury.


  •   Prawa dziecka i projektowanie partycypacyjne z dziećmi i młodzieżą,
Weronika Idzikowska (Małopolski Instytut Kultury)
10.05.2021 (poniedziałek) godz. 10.00-15.00 online
Zapisy -> https://forms.gle/4mEpjrrAbkqtpgbEA

Na warsztatach zostaną poruszone następujące tematy: realizacja praw partycypacyjnych młodych ludzi w działaniach edukacyjnych i animacyjnych – dzieci i młodzież jako współtwórcy działań; tworzenie warunków dla współpracy dzieci, młodzieży i dorosłych. Omówione zostaną modele działań partycypacyjnych poparte konkretnymi przykładami, rozwiązania wspierające partycypację dziecięcą i młodzieżową. Warsztaty zostały zaprojektowane w oparciu o tradycję działań non-violence (m.in. Porozumienia bez przemocy), pedagogikę twórczości i praktyki uważności.

Weronika Idzikowska – pracownik Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie, jedna z pomysłodawców i twórców „Partnerstwa na rzecz edukacji kulturowej w Małopolsce”, koordynatorka projektu Bardzo Młoda Kultura 2018 – 2021 poświęconego temu zagadnieniu i w szerokim partnerstwie realizowanego przez Małopolski Instytut Kultury. Pracowała przy przygotowywaniu diagnozy sytuacji edukacji kulturowej w Krakowie na potrzeby Urzędu Miasta Krakowa. W 2020 roku była stypendystką MKiDN w zakresie szkolenia kadr kultury w programie „Kultura w sieci”.


  •   Pracownia w eterze, czyli dlaczego zamknięcie stacjonarnej pracowni nie było równe zamknięciu firmy; Warsztat: Domowe desenie, czyli czym można drukować w domu
, Justyna Mazur (Litograf Studio)

11.05.2021 (wtorek) godz. 10.00-11.00, online 
Zapisy -> https://forms.gle/VV7b6w7TbEaQpvGk8

Justyna Mazur – specjalistka od edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych. Doświadczenie drukarskie zdobywała pod okiem prof. Jacka Zaborskiego (Wydział Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie). Uczyła się również od Eszter Sziksz, urodzonej na Węgrzech artystki wykładającej grafikę w Ringling College of Art + Design (USA) oraz Li Portenlänger, niemieckiej graficzki, malarki, performerki, kierującej Pracownią Litograficzną Eichstaett (Niemcy). Specjalizuje się w technice litografii i mokulito.


  •   Odzyskiwanie obecności. Strategie włączające osoby z niepełnosprawnościami w obszar kultury i sztuki
, Justyna Sobczyk (Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego)

13.05.2021 (czwartek), online 
- online:
1. I grupa godz. 10.00 – 12.30
2. II grupa godz. 13.30 – 16.00
Zapisy -> https://forms.gle/ibjZ61KkCj86aJG37

Warsztaty stanowią okazję, do krytycznego przyjrzenia się swojej instytucji, przez pryzmat (nie)obecności osób z niepełnosprawnościami. Po wspólnym zmapowaniu strategii wykluczających (realizowanych często w sposób nieświadomy) przejdziemy do wspólnego projektowania inkluzywnej przyszłości – strategii włączających, w której osoba z niepełnosprawnością ma dostęp do oferty zajęć. Otworzymy pole inspiracji i wymiany dobrych praktyk inkluzywnych,  zmapujemy trudności, ale również potencjalne kierunki dla rozwoju naszej pracy, namierzymy miejsca, którym chcemy nadać nowe znaczenie, które chcemy otworzyć.

Justyna Sobczyk – reżyserka, pedagożka, założycielka Teatru 21, którego aktorami są osoby z zespołem Downa i autyzmem. Absolwentka Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wiedzy o Teatrze w warszawskiej Akademii Teatralnej oraz Pedagogiki Teatru na berlińskim Universität der Künste. Laureatka Paszportu Polityki 2021 w kategorii Teatr „Za przedstawienia uczące wrażliwości na to, co nieoczywiste. I dawanie każdym z nich wspaniałego przykładu praktykowania różnorodności, włączania i współpracy – na poziomie ludzkim, społecznym, artystycznym i instytucjonalnym”.


  •   Od bibliotecznego regału do ogromnego potencjału – o pracy z czytelnikami, przełamywaniu stereotypów i wrażliwości na odbiorcę, Jerzy Woźniakiewicz (Wojewódzka Biblioteka Publiczna)
18.05.2021 (wtorek) godz. 11.00 – 12.30, online 
Zapisy -> https://forms.gle/shDn6XtYcufcXLP47

Podczas szkolenia zostaną przedstawione przykłady działań Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie skierowanych do bardzo różnych grup użytkowników. Porozmawiamy o niestandardowej ofercie naszej biblioteki: e-czytaniu, dostępie do platform z treściami niedostępnymi dla osób prywatnych, zajęciach z kodowania, czy niszowych festiwalach. Opowiem o tym, czym są książki (nie)przywiązane do Rajskiej, działalności Radia Rajska i organizowanych prawie bezkosztowo zajęciach z języków obcych. Pokażę, jak walczymy ze stereotypami związanymi z biblioteką i bibliotekarzami - będę mówił o Odjazdowym Bibliotekarzu, Lotnej Czytelni i projekcie Rajska na wakacjach. Omówię przykłady projektów, które urodziły się ze względu na naszą wrażliwość  na odbiorcę: zbiórkę magnetofonów, działania w dziedzinie dostępności, warsztaty dla osób z niepełnosprawnościami, nauce migania, ale też ukierunkowaniu Lotnej czytelni na osoby w kryzysie bezdomności, czy Szkołę @ktywnego Seniora. Postaram się pokazać Państwu, jak współczesna instytucja kultury może działać nie dla, ale z użytkownikami. Serdecznie zapraszam.

Jerzy Woźniakiewicz – od 2011 r. dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. Wcześniej zajmował się PR w bibliotece oraz Urzędzie Miasta Krakowa i jednostkach samorządowych.  Ukończył studia z zakresu zarządzania w kulturze, a także bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego oraz politologii. Specjalizuje się w zagadnieniach zarządzania w instytucjach kultury. Ratownik. Współautor Programu „Bezpieczny Kraków”, koordynuje jego segment związany m.in. z ratownictwem i prewencją antyterrorystyczną w obiektach użyteczności publicznej. Trener i ekspert Stowarzyszenia Labib. Interesuje się nowymi technologiami, zwłaszcza w zastosowaniach bibliotecznych. W wolnych chwilach fotografuje, tworzy materiały wideo i uprawia strzelectwo sportowe. Lubi jeździć na rowerze.  


  •   „Kultura ekologii czy ekologia kultury”, Weronika Śliwiak (Ośrodek Kultury Kraków – Nowa Huta), Anna Giermek (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
20.05.2021 (czwartek) godz. 10.00 – 12.30, online
Zapisy -> https://forms.gle/SXTox83dyuEFnKSP7

Weronika Śliwiak – przyrodnik, ale również językoznawczyni i animatorka czytelnicza, działa także jako edukatorka w zakresie szeroko pojętej kultury, dziedzictwa regionalnego oraz ochrony środowiska. Na co dzień pracuje z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi i seniorami głównie w projektach Ośrodka Kultury Kraków – Nowa Huta, w którym zajmuje stanowisko głównego specjalisty ds. projektów. Pracę z projektami, która pozwala jej na połączenie wszystkich pasji, rozpoczęła w 2014 r. i od tamtej pory napisała mnóstwo wniosków. Zrealizowała oraz skoordynowała ponad 30 zadań różnej wielkości i treści we współpracy z uczelniami, szkołami, przedszkolami, bibliotekami, muzeami, wydawnictwami, NGO-sami i innymi podmiotami z całej Polski. Od samego początku w swojej pracy projektowej działa partycypacyjnie, pozwalając na pierwszy plan wysunąć się potrzebom i pomysłom grupy oraz konsekwentnie budując działania z uczestnikami projektów.

Od kilku lat ogarnięta jest szczególną uwagę poświęca dostępności działań kulturalnych dla osób ze specjalnymi potrzebami. Za swoje działania została uhonorowana w 2020 r. przez Fundację Kultury Bez Barier tytułem Liderki Dostępności. Członki Partnerstwa na Rzecz Edukacji Kulturowej w Małopolsce, działającego pod auspicjami Małopolskiego Instytutu Kultury.

Anna Giermek – odkąd pamięta fascynował ją świat i dlatego została naukowcem oraz nauczycielem. Studiowała biologię stosowaną oraz ochronę środowiska, dodatkowo ukończyła studia podyplomowe z energetyki alternatywnej. Obecnie pracuje nad doktoratem na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, we współpracy z Instytutem Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego. Naukowo interesuje się przede wszystkim ekologią i biologią ewolucyjną oraz zachowaniami zwierząt, w związku z czym na co dzień „podpatruje” rodziny zeberek - małych ptaków pochodzących z Nowej Zelandii.

Uważa, że ważną rolą biologa-naukowca są działania popularyzujące naukę, jak też przekazywanie wiedzy w ciekawy i przystępny sposób. Z tego powodu jej warsztaty przepełnione są licznymi eksperymentami i metodami aktywizującymi uczestników. W chwilach, gdy nie rozwiązuje zagadek nauki, z pasji pracuje w szkole międzynarodowej, gdzie chętnie korzysta z metody projektowej i jest zaangażowana w projekty ekologiczne.

Motto, którym kieruje się w swojej pracy, to: „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem.” (Konfucjusz)  •   Dziedzictwo – wezmę udział!, Melania Tutak (Stowarzyszenie Podgorze.pl, Muzeum Podgórza - Muzeum Krakowa)
25.05.2021 (wtorek) godz. 12.00,
stacjonarnie (Muzeum Podgórza - Muzeum Krakowa, ul. Powstańców Wielkopolskich 1)


Wolne miejsca! Zgłoszenie można przesłać na adres archipelag@ckpodgorza.pl

Jak aktywnie włączać społeczność lokalną we wspólne opowiadanie o dziedzictwie, w działania edukacyjne budujące lokalną tożsamość? W czasie spotkania zostaną zaprezentowane możliwe pola współpracy, przykłady projektów kulturowych i edukacyjnych opartych na dziedzictwie, zrealizowanych wspólnie z mieszkańcami, zarówno przez organizację pozarządową (Stowarzyszenie PODGORZE.PL), jak i instytucję miejską (Muzeum Krakowa, oddział Muzeum Podgórza). Pułapki działań zaangażowanych, rekomendacje, dobre praktyki.

Melania Tutak – teatrolog, muzealnik, adiunkt w Muzeum Podgórza oddziale Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Absolwentka polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i muzealniczych studiów podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego. Przez 13 lat prowadziła Dom Historii Podgórza, tworząc pierwsze w Krakowie muzeum dzielnicowe o charakterze partycypacyjnym, którego kolekcja stała się przyczynkiem do powołania w 2018 roku przez Prezydenta Miasta Krakowa Muzeum Podgórza – nowego oddziału Muzeum Krakowa. Aktywistka miejska, współzałożycielka i od 15 lat Członkini Zarządu Stowarzyszenia PODGORZE.PL, organizacji pozarządowej aktywnie i kreatywnie działającej na terenie dawnego miasta Podgórza, dziś XIII Dzielnicy Krakowa. Współautorka wielu projektów kulturalno-społecznych aktywizujących i skupiających lokalną społeczność wokół dziedzictwa prawobrzeżnego Krakowa.


  •   Wolontariat w kulturze, Natalia Kozdrowska (Fundacja Wygrajmy Siebie)
08.06.2021 godz. 10.00 – 13.00, stacjonarnie
Zapisy -> https://forms.gle/xNumk4nzy7DHXFws5

Podczas warsztatów odpowiemy na wiele pytań związanych z wolontariatem, m.in.: Czy warto? Jak się do tego zabrać z punktu widzenia organizacji korzystającej z wolontariatu, jak i samemu podejmując się tego rodzaju aktywności. Zastanowimy się nad tym, jak można wykorzystać tę formę pracy w kontekście działań z obszaru edukacji kulturowej, a w szczególności akcji podejmowanych na rzecz społeczności lokalnych. Być może nasze spotkanie będzie również zachętą do tego, aby samemu podjąć się pracy wolonatryjnej.

Natalia Kozdrowska – z wolontariatem jest związana od 10 lat. W Fundacji „Wygrajmy Siebie”, z która związana jest od pierwszego dnia jej istnienia. Jest opiekunem wolontariatu. Poza wolontariatem długoterminowym w ww. Fundacji, była wiele razy wolontariuszką akcyjną. Mówi o sobie: Wolontariat, to coś w czym mogę się spełniać na wielu płaszczyznach i rozwijać swoje umiejętności. 
 

  •   Czy dostępność to przejaw kultury w kulturze czy konieczność? Jak zaprojektować, przeprowadzić i wypromować kulturalne wydarzenie w oparciu o ideę dostępności?
, Anna Żórawska (Fundacja Kultura Bez Barier)

10.06.2021 (czwartek) godz. 11.15 – 16.00, stacjonarnie
Zapisy -> https://forms.gle/HzPbgXCacy8TZ4Gw8

Anna  Żórawska – założycielka i prezeska Fundacji Kultury Bez Barier w Warszawie, zatrudniającej na równi osoby niepełnosprawne, zajmującej się upowszechnianiem działań udostępniających kulturę dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, członkini komisji dostępności kultury przy MKiDN; założycielka ogólnopolskiej Sieci Liderek i Liderów Dostępności, absolwentka Szkoły Liderów PAWF. Organizatorka wielu szkoleń, warsztatów, konferencji, festiwali i webinariów.


  •   Jak pobudzać do działania,
DJ Wika

29.06.2021 (wtorek) godz. 12.00 – 14.00, stacjonarnie
Zapisy -> https://forms.gle/8r4cBEVtzwTR9QBD8

Wirginia Szmit znana jako DJ Wika – to rozpoznawalna postać w całej Polsce nie tylko wśród seniorów, ale również wśród młodzieży. Z wykształcenia pedagog, pracowała głównie w szkołach i ośrodkach wychowawczych, obecnie czynna działaczka zaangażowana w sprawy seniorów. Inspiruje, animuje i zrzesza pokolenia. Chętnie rozwija się i uczy od młodszych kolegów sztuki DJing'u. Organizuje parady seniorów. Uczy, jak okiełznać samotność i jak tchnąć w nią radość życia. Uczy wzajemnego szacunku i akceptowania upływu czasu. Swoją energią dzieli się również podczas potańcówek i dyskotek, udowadniając, że nie liczy się wiek, a chęć do działania!


  •   Spotkanie z gościem specjalnym – Krystyną Mazurówną – znaną, utalentowaną, cenioną i oryginalną tancerką i choreografką
14.06.2021 (poniedziałek) godz. 11.00-12.30, stacjonarnie
Zapisy -> https://forms.gle/AqasVpo1rKnnUkN69

Krystyna Mazurówna – tancerka i choreografka. W czasach PRL-u szokowała swoją śmiałością w eksperymentach choreograficznych oraz przełamywaniu konwencji muzycznych i tanecznych. Od 1968 r. przebywa na emigracji w Paryżu. Była solistką w teatrze tańca Casino de Paris. Założyła własny zespół Ballet Mazurowna. Laureatka wielu nagród, partnerka słynnych baletowych gwiazd: Witolda Grucy, Stanisława Szymańskiego, Gerarda Wilka. Jest jurorką w programie telewizyjnym „Tylko taniec. Got to Dance”.

Na skróty

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej.