Finisaż wystawy - Czas zatrzymany w obrazach

ośrodek ruczaj
dla dzieci i młodzieży
dla dorosłych
wystawa

Zapraszamy na finisaż wystawy Czas zatrzymany w obrazach Małopolskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury, która z uwagi na pandemię prezentowana była do tej pory jedynie online. Podczas finisażu, oprócz malarzy, zaprezentują swoją twórczość również poeci należący do Stowarzyszenia.
Serdecznie zapraszamy!

Małopolskie Stowarzyszenie Twórców Kultury w Krakowie działa od 37 lat, opierając swoją działalność na pracy społecznej i twórczej.
30-osobowa grupa pasjonatów realizuje swoje marzenia w trzech sekcjach: literackiej, malarskiej
i fotograficznej. Amatorzy i profesjonaliści tworzą z satysfakcją swoje prace. Wypowiadają się w różnych gatunkach literackich - piszą opowiadania, wiersze, powieści, fraszki, haiku. Malujący tworzą małe dzieła sztuki, wypowiadając się w różnorodnych technikach malarskich i graficznych. Zajmują się także rękodziełem (dzierganie, bukieciarstwo, obrazy witrażowe, collage) i fotografią artystyczną (motywy przyrody, portret, architektura). Członkowie grupy wciąż poszukują nowych form wypowiedzi artystycznej - w tym roku planują zorganizować warsztaty plenerowe z poszerzeniem o modelowanie i rzeźbę.
Czynnie i z pełnym zaangażowaniem uczestniczymy w życiu artystycznym. Bierzemy udział
w konkursach literackich i malarskich, spotkaniach autorskich w kraju oraz poza granicami. Nasze osiągnięcia zostały zauważone i docenione - wiele osób za swoją działalność otrzymało dyplomy, wyróżnienia i odznaczenia: ministerialne „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, Medale Komisji Edukacji Narodowej – Srebrne i Złote Krzyże Zasługi, „Honoris Gratia” od Prezydenta Miasta Krakowa i inne.
Jesteśmy zrzeszeni w federacji Krajowych Robotniczych Stowarzyszeń Twórców Kultury z siedzibą w Warszawie.
Cieszymy się, że możemy prezentować swoją twórczość w placówkach kulturalno-oświatowych miasta. Cenimy bardzo współpracę z bibliotekami, Centrami Kultury, Centrami Aktywności Seniorów (m. in. z Krakowskim Forum Kultury, Centrum Kultury i Rekreacji Seniorów w Nowej Hucie, Młodzieżowym Domem Kultury Fort 49, a także z Przedszkolem Nowohuckim i Rodzinnym Domem Dziecka w Januszowicach).
Małopolskie Stowarzyszenie Twórców Kultury od wielu lat współpracuje także z Waszym Ośrodkiem Kultury Ruczaj. Jesteśmy wdzięczni za możliwość prezentacji naszej twórczości.

Dziękuję serdecznie!
Zdzisława Gacek

Wystawa MSTK Czas zatrzymany w obrazach to artystyczna opowieść o miejscach i zdarzeniach które zainspirowały autorów na tyle, że stały się obrazem. Utrwalone, są zapisem chwili i miejsca, wybranego przez artystę. Prace wykonane są różnymi technikami z własną interpretacją autora.
Gdy patrzymy na nie po czasie, niektóre obiekty już nie istnieją lub wrosły w nowoczesność.
Każdy obraz jest jedynym w swoim rodzaju i zawsze zachowuje swój artystyczny przekaz.

Na finisażu zaprezentują swoje prace malarze:
Longina Bujas
Zdzisława Gacek
Wolfgang Hofer
Małgorzata Pfisterer
Bogumił Serczyk
Halszka Podgórska-Dutka
Janusz Janas
Barbara Sroczyńska
Lucja Góralska
Barbara Litarska

Wiersze przeczytają poeci:
Longina Bujas
Władysława Czuła
Eufemia Fąfara
Zdzisława Gacek
Iwona Czarnecka
Małgorzata Pfisterer
Halszka Podgórska-Dutka
Ałła Polskaja

Janusz Janas, Kraków-Wawel
Barbara Litarska
Bogumił Serczyk, Grajkowie

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej.